LOOK FOR THE NEAREST VIETNAM EMBASSY IN YOUR LOCATION

I am currently staying in ,

We are sorry to inform that there is currently no Vietnam Embassy in Incheon, South Korea.

If you would like to obtain Vietnam visa, please choose 1 of 2 following options:

HOW TO APPLY FOR VIETNAM VISA ON ARRIVAL

Follow 3 simple steps to obtain Vietnam visa on arrival

Step 1:

Fill in the secured application form with required information such as full name, date of birth, passport number, arrival date, etc.

Double check correct information

Make payment for service fee via Credit/ Debit Card via OnePay/ PayPal or Western Union

Step 2:

Wait for 2 working days (normal service) or 1 working day (urgent service) to get Visa Approval Letter issued by Vietnam Immigration Department via email.

Step 3:

Get full visa stamped at Vietnam airport check-in counter by presenting Visa Approval Letter, passport, 02 passport-sized photos, hard copy of Vietnam Entry & Exit form, and stamping fee to Immigration Officer.

Frequently asked questions

In case I get a visa approval letter online, do I need to inform it to the Vietnam embassy in South Korea?

No. The visa approval letter is the document to get Vietnam visa on arrival. It has nothing to work with the Vietnam embassy. When you get the letter, you only need to print it out and prepare other items as guided to pick up full visa upon your arrival at Vietnam international airport.

Can I apply for Vietnam visa via Vietnam embassy in Seoul even I’m not citizen of South Korea?

You CAN apply for Vietnam visa at Vietnam embassy in Seoul, South Korea. But before you go, we recommend you check your Vietnam visa requirement to save your money in case you do not need one.

Có cách nào khác để xin visa Việt Nam ngoài việc nộp đơn xin visa tại Đại Sứ Quán Việt Nam tại Seoul, Hàn Quốc không?

Có. Ngoài cách nộp đơn xin visa tại Đại Sứ Quán Việt Nam, bạn có thể xin visa theo một cách thuận tiện hơn, đó là visa Việt Nam cấp tại sân bay

Với loại visa này, quý khách chỉ cần nộp đơn xin online, nhận Công văn chấp thuận visa (Cấp bởi Cục xuất nhập cảnh Việt Nam) qua email và cuối cùng dán tem visa lên hộ chiếu gốc tại sân bay Việt Nam. 

Có cách nào khác để xin visa Việt Nam ngoài việc nộp đơn xin visa tại Đại Sứ Quán Việt Nam tại Seoul, Hàn Quốc không?

Có. Ngoài việc nộp đơn xin visa tại Đại Sứ Quán Việt Nam tại Seoul, Hàn Quốc, bạn có thể nộp đơn xin visa Việt Nam cấp tại sân bay với quy trình vô cùng tiện lợi và đơn giản. 

Để kiểm tra yêu cầu về visa Việt Nam, vui lòng chọn Quốc tịch của bạn tại đầu trang hoặc gửi thông tin của bạn tới email support@vietnam-visa.com để biết thêm chi tiết.

Do South Koreans need Vietnam visa to visit Vietnam?

Please be kindly informed that at the moment, all South Korean citizens do not need a Visa for Vietnam if all of the 3 following conditions are met:
  • Their stay in Vietnam is no more than 15 days;
  • Their passport is valid for at least 6 months following their intended date of departure from Vietnam; and
  • Their arrival date does not fall within 30 days from exit date of their last stay in Vietnam with visa exemption.
Otherwise, a visa is required for UK citizens to enter Vietnam.