ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI MỘT THÀNH PHỐ CỤ THỂ

Liên hệ với Đại Sứ Quán Việt Nam tại thành phố gần nhất và thuận tiện nhất cho bạn để nộp đơn xin visa Việt Nam.

LIÊN HỆ ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ GẦN NHẤT LÀ MỘT CÁCH KHÁC ĐỂ XIN VISA VIỆT NAM

Thủ tục nộp đơn xin visa tại Đại Sứ Quán Việt Nam yêu cầu người nộp đơn phải gửi hộ chiếu gốc và điền đơn xin visa (nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện). Thời gian chờ xét duyệt visa thông thường là khoảng 5 ngày làm việc (thời gian xét duyệt có thể rút ngắn nếu nộp thêm phí bổ sung).

Tại sao tôi cần gửi hộ chiếu gốc của mình?

Không giống như việc nộp đơn xin visa cấp tại sân bay (VOA) là quý khách sẽ được nhận Công văn chấp thuận visa trước rồi sau sẽ dán tem visa tại sân bay Việt Nam; tem visa đã được dán lên hộ chiếu gốc của bạn khi Đại Sứ Quán gửi lại nếu bạn nộp đơn xin visa qua Đại Sứ Quán Việt Nam. Đó là lí do bạn cần gửi hộ chiếu cho Đại Sứ Quán, còn nếu bạn xin visa cấp tại sân bay thì sẽ không cần gửi hộ chiếu đi.

Quy trình xin visa tại Đại Sứ Quán Việt Nam cụ thể là như thế nào?

Thủ tục cũng như thời gian xét duyệt visa tại từng Đại Sứ Quán là khác nhau. Vì vậy, nếu bạn muốn xin visa nhập cảnh Việt Nam thông qua Đại Sứ Quán Việt Nam, bạn nên liên hệ với Đại Sứ Quán gần nơi bạn ở nhất để biết thủ tục chính xác và các giấy tờ cần thiết để chuẩn bị tốt nhất cho đơn xin cấp visa của bạn cũng như tiết kiệm thời gian và chi phí.

Tôi có cần nộp đơn xin visa tại Đại Sứ Quán Việt Nam ở nước mà tôi đang cư trú không?

Không, bạn có thể nộp đơn xin visa tại bất kỳ Đại Sứ Quán Việt Nam nào thuận tiện nhất cho bạn. Tuy nhiên, có thể mất ít nhất một vài ngày làm việc để Đại Sứ Quán xét duyệt visa của bạn, và trong thời gian đó, bạn phải gửi hộ chiếu gốc cho Đại Sứ Quán. Việc gửi hộ chiếu gốc có thể làm bạn thấy không thoải mái. Vì vậy, trong trường hợp này, bạn có thể nộp đơn xin visa cấp tại sân bay bởi bạn có thể nộp đơn xin từ bất kì đâu với một thiết bị truy cập Internet chỉ với thời gian xét duyệt visa 2 ngày làm việc.

XEM ĐỊA CHỈ ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM DỰA VÀO THÀNH PHỐ BẠN ĐANG Ở

(*) Để biết thêm thông tin về địa chỉ, số điện thoại và email của Đại Sứ Quán Việt Nam tại một thành phố cụ thể, vui lòng chọn tên thành phố theo danh sách dưới đây.

X