• Home
  • Blog
  • 查询越南公交车路线列表

查询越南公交车路线列表

最后一次更新: Dec 13, 2022

坐公共汽车代步是最便宜,最安全的旅行方式。在越南公共汽车使用很流行。把握共公共汽车路线让您在越南容易地到达目的地。

下面Vietnam-visa将为你们提供越南公交车路线列表

河内的公交车路线列表

河内是越南的首都所以在这里交通非常方便,有很多公交车路线您可以使用这种交通工具旅行。下面是全部河内的公交车路线

河内的公交车路线
河内的公交车路线
河内的公交车路线2

巴士路线 01 : Gia Lam – Yen Nghia

01路公交车线路的路程:

Gia Lam – Ngo Gia Kham – Ngoc Lam – Nguyen Van Cu – Chuong Duong Bridge – Tran Nhat Duat – Yen Phu – 在过境点Long Bien – Yen Phu – Hang Dau – Hang Than – Quan Thanh – Hang Cot – Hang掉头Ga – Hang Dieu – Thanh Street – Phu Doan – Trieu Quoc Dat – Hai Ba Trung – Le Duan – Kham Thien – O Cho Dua – Nguyen Luong Bang – Tay Son – 立交桥 So – Nguyen Trai – Tran Phu (Ha Dong) – Quang Trung(河东)- Ba La – 6 号公路 – Yen Nghia 汽车站

巴士路线 02: Bac Co Yen Nghia

Bac Co – Tran Khanh Du – Tran Hung Dao – Le Thanh Tong – Hai Ba Trung – Quang Trung – Trang Thi – Dien Bien Phu – Tran Phu – Chu Van An – Ton Duc Thang – Nguyen Luong Bang – 西山 – 苏十字路口 – Nguyen Trai – Tran Phu (Ha Dong) – Quang Trung (Ha Dong) – Ba La – 国道 6 – Yen Nghia 车站

巴士路线 03:Giap Bat – Gia Lam

Giap Bat 巴士站 – Giai Phong – Le Duan – Nguyen Thuong Hien – Yet Kieu – Tran Hung Dao – Tran Khanh Du – Tran Quang Khai – Tran Nhat Duat – Long Bien(Hang Khoai 街前的转折点) – Tran Nhat Duat – Chuong Duong 桥 – Nguyen Van Cu – Nguyen Son – Ngoc Lam – Ngo Gia Kham – Gia Lam 车站。

巴士路线 03B : Nuoc Ngam Bus Station Vincom Phuc Loi

Nuoc Ngam – Ngoc Hoi – Giai Phong – Giap Bat bus station(Giap Bat bus station square) – Giai Phong – Dai La – Minh Khai – Vinh Tuy 桥 – Dam Quang Trung – Chu Huy Man – Hoi Xa – Vu Xuan Thieu – Phuc Loi Street – Alley 193 Phuc – Alley 195/9 Phuc Loi – Alley 195 Phuc Loi – Phuc Loi(Phuc Loi 高中对面)。

巴士路线 04:Long Bien Nuoc Ngam 巴士站

Long Bien-在Hang Than-Yen Phu街对面转弯-Long Bien中转站-Tran Nhat Duat-Nguyen Huu Huan-Ly Thai To-Ngo Quyen-Hai Ba Trung-Le Thanh Tong-Tran Thanh Tong-Tang Bat Tiger – Yecsinh – Lo Duc – Kim Nguu – Nguyen Tam Trinh – Cau Voi – Tam Trinh – Linh Nam Street – 通往Thanh Tri的道路 – Phap Van Bridge – 在Ring Road 3和Ngoc Hoi Street的交叉路口左转(靠近Nuoc) BX) Underground) – Ngoc Hoi – 地下水 BX

巴士路线 05 : Linh Dam Phu Dien

Linh Dam(Linh Dam市区)- Nguyen Duy Trinh – Nguyen Huu Tho – Nghiem Xuan Yem – Kim Giang – Khuong Dinh – Nguyen Trai – 在177 Nguyen Trai转弯 – Nguyen Trai – Nguyen Tuan – Hoang Minh Giam – Nguyen Chanh – Mac Thai Tong – Trung Kinh – Pham Van Bach – Ton That Thuyet – Nguyen Hoang – Ham Nghi – Nguyen Co Thach – Ho Tung Mau – 在 Mai Dich 公墓前掉头 – Ho Tung Mau – Cau Dien – Phu Dien – Phu Dien车站 – Phu Dien Village Gong – Phu Dien(靠近 Trai Ga 街)

巴士路线 06A : Giap Bat bus station Cau Gie

Giap Bat – Giai Phong – Kim Dong – Giai Phong – Ngoc Hoi – 1号国道 – Lien Ninh – Quan Ganh – Thuong Tin Town – Tia – Do Xa – Nghe – Phu Xuyen Town – Gut – Cau Gie(海滩)车辆位于国道1A与75号线交叉路口)

巴士路线 06B : Giap Bat 巴士站 Hong Van

Giap Bat Bus Station – Giai Phong – Kim Dong – 在开放点掉头 – Kim Dong – Giai Phong – Ngoc Hoi – Thuong Tin – 427 – Hong Van (Van La, Thuong Tin)。

巴士路线 06C : Giap Bat bus station Phu Minh

Giap Bat – Giai Phong – Kim Dong bus station – 在开口处掉头 – Kim Dong – Giai Phong – Ngoc Hoi – Thuong Tin – Tia – Do Xa junction – 429 street (East) – Phu Minh (Phu Xuyen – Cong Viet宣公司)。

巴士路线 06D : Giap Bat bus station Tan Dan

Giap Bat – Giai Phong – Kim Dong 车站 – 在出口处掉头 – Kim Dong – Giai Phong – Ngoc Hoi – Thuong Tin – Tia – 1号国道 – 右转进入Thao Chinh主干道,Tan Dan – Tan丹区(Phu Xuyen 区 Tan Dan 公社 Dai Nghiep 门对面)

巴士路线 06E : Giap Bat bus station Phu Tuc

Giap Bat – Giai Phong – Kim Dong 巴士站 – 在开放点掉头 – Kim Dong – Giai Phong – Ngoc Hoi – Thuong Tin – 429 路(西) – 在黄龙 Phu Tuc 区主干道左转 – Phu Tuc(六东村文化馆旁)

巴士路线 07 : Cau Giay Noi Bai

停车场Cau Giay – Cau Giay – Cau Giay transit point (夏天河内动物园围栏前) – Cau Giay – Nguyen Van Huyen – Hoang Quoc Viet – Pham Van Dong – Thang Long Bridge – Vo Van Kiet – Lower road Overpass Kim Chung – Vo Van Kiet – 在开放点转弯(航空货运服务公司 – ACS 对面) – Vo Van Kiet – 内排机场(P2 停车场,T1 航站楼)

巴士路线 08A : Long Bien Dong My

Long Bien – Yen Phu – 中转站 Long Bien – Tran Nhat Duat – Nguyen Huu Huan – Ly Thai To – Ngo Quyen – Ly Thuong Kiet – Ba Trieu – Le Dai Hanh – Bach Mai – Le Thanh Nghi – Tran Dai Nghia – Dai La – Giai Phong – Ngoc Hoi Street – Ngu Hiep – Dong My

巴士路线 08B : Long Bien Van Phuc

Long Bien – Nguyen Huu Huan – Ly Thai To – Ngo Quyen – Ly Thuong Kiet – Ba Trieu – Le Dai Hanh – Bach Mai – Le Thanh Nghi – Dai La – Giai Phong – Ring Road 3 – Tu Hiep – De Huu Hong – Van福

巴士路线 09A : Bo Ho Inter-agency area Hanoi Departments

湖畔 – Le Thai To – Trang Thi – Dien Bien Phu – Le Hong Phong – Doi Can – Lieu Giai – Nguyen Chi Thanh – De La Thanh – Kim Ma – 中转站 Cau Giay – Grapefruit – Vo Chi Cong – Nguyen Hoang Ton – Inter – 河内市工业厅代理区

巴士路线 09B : Bo Ho My Dinh

湖边 – Le Thai To – Ba Trieu – Ho Xuan Huong – Nguyen Binh Khiem – Tran Nhan Tong – Le Duan – Kham Thien – Nguyen Luong Bang – Tay Son – So crossroads – Lang – Yen Lang – Thai Thinh – Lang Ha – Huynh Thuc Khang – Nguyen Chi Thanh – Lang Pagoda – Lang Street – Cau Giay – Tran Thai Tong – Ton That Thuyet – Pham Hung – 美亭车站

巴士路线 10A : Long Bien Tu Son

Long Bien(1 号河内交警队对面 – 3 号 Tran Nhat Duat)- Tran Nhat Duat – Yen Phu – 在 92 Yen Phu 对面掉头 – 过境点 Long Bien – Tran Nhat Duat – Chuong Duong 桥 – Nguyen Van Cu – Ngo Gia Tu – Duong Bridge – Ha Huy Tap – Dang Phuc Thong – Tran Phu (Tu Son) – Minh Khai (Tu Son) – Tu Son (Tu Son 综合医院门口)

巴士路线 10B:Long Bien Trung Mau

Long Bien(公交专用路)- Yen Phu – Long Bien 中转站 – Tran Nhat Duat – Chuong Duong 桥 – Nguyen Van Cu – Ngo Gia Tu – Duong 桥 – Ha Huy Tap – Dang Phuc Thong – Doc La – Ninh Hiep – Phu Dong – Trung Mau(嘉林)。

11路公交车 :Thong Nhat Park Agricultural Academy

同日公园 – Tran Nhan Tong – Quang Trung – Tran Hung Dao – Phan Chu Trinh – Ly Thai To – Ngo Quyen – Hang Voi – Hang Tre – Hang Muoi – Long Bien (Hang Khoai Street 前面的转折点) – Tran Nhat Duat – Chuong Duong Bridge – Gia Thuong dyke – Ngoc Lam – Nguyen Van Cu – Nguyen Van Linh – Nguyen Duc Thuan – Ngo Xuan Quang – 越南农业科学院

巴士路线 12 : Nghia Do Park Khanh Ha (Thuong Tin)

Nghia Do Park – Nguyen Van Huyen – Nguyen Khanh Toan – Dao Tan – Lieu Giai – Nguyen Chi Thanh – Huynh Thuc Khang – Thai Ha – Chua Boc – Ton That Tung – Truong Chinh – 在 266 Truong Chinh – Truong 对面的开口掉头Chinh – Le Trong Tan – Tran Dien – Dinh Cong – Giai Phong – Ngoc Hoi – 1号国道 – Ngoc Hoi Bridge – Ngoc Hoi Commune – Dai Ang Commune的新路 – Khanh Ha (Thuong Tin)

13路公交车 :西湖水上乐园

西湖水上乐园-Lac Long Quan-Hoang Quoc Viet-Nguyen Van Huyen-To Hieu-Tran Quoc Hoan-Pham Van Dong-在158 Pham Van Dong对面的开口处转-Pham Van Dong-Ho Tung Mau-Bridge Acting-Hoang Cong Chat – Phan Ba Vanh – Cau Noi – Co Nhue

14路公交车 :Bo Ho Co Nhue

Lakeside – Cau Go – Hang Thung – Hang Bamboo – Hang Muoi – Tran Nhat Duat – Yen Phu(返回门牌号 92 Yen Phu) – 中转站 Long Bien – Hang Dau – Quan Thanh – Thuy Khue – Lac Long Quan – Hoang Quoc Viet – 巴士中转站 Hoang Quoc Viet – Hoang Quoc Viet – Pham Van Dong – 在ciputra对面的开口掉头(升龙桥脚下附近) – Alley 12 Pham Van Dong – Tan Xuan – Co Nhue

15路巴士 :嘉林河畔

嘉林巴士站 – Ngo Gia Kham – Ngoc Lam – Nguyen Van Cu – Ngo Gia Tu – Duong Bridge – 3号公路 – Doc Van – Co Loa – 绕过3号国道的公路 – 3号国道 – Dong Anh – Nguyen Khe – Phu Lo – Da Phuc – Pho Ni

16路巴士 :My Dinh巴士站Nuoc Ngam巴士站

My Dinh 车站 – Pham Hung – 在 Dinh Thon 转弯 – Pham Hung – Xuan Thuy – Cau Giay – Lang Street – So 路口 – Truong Chinh – Vong 路口 – Giai Phong – Ngoc Hoi – 在 ABB 公司对面转弯 – Ngoc Hoi – Nuoc Ngam 巴士站

巴士路线 17 : Long Bien Noi Bai

Long Bien – Yen Phu – Long Bien – Tran Nhat Duat – Chuong Duong Bridge – Nguyen Van Cu – Ngo Gia Tu – Duong Bridge – Thien Duc – Doc Van – 3 号国道 – Nguyen Khe – Phu Lo – 2 号公路 – 连接国道的公路2号公路和武文杰,武元甲-武元甲-出口处掉头-武元甲-武文杰-内排机场(P2停车场,T1航站楼)

18路公交 :国民经济大学 国民经济大学

国民经济大学 – Tran Dai Nghia – Dai La – Pho Vong – Giai Phong – Phuong Mai – Luong Dinh Cua – Dong Tac – Chua Boc – Tay Son – Thai Thinh – Lang Ha – Giang Vo – Giang Van Minh – Kim Ma – Nguyen Thai Hoc – Le Duan – Tran Phu – Phung Hung – Le Van Linh – Phung Hung(内街) – Phan Dinh Phung – Hang Dau – Tran Nhat Duat – Nguyen Huu Huan – Ly Thai To – Ngo Quyen – Hai Ba Trung – Le Thanh Tong – Tang Bat Ho – Nguyen Cong Tru – Lo Duc – Tran Khat Chan – Vo Thi Sau – Thanh Nhan – Le Thanh Nghi – Tran Dai Nghia – 国民经济大学

19路公交车 :Tran Khanh Du ⇄ Vinhomes Thang Long

Tran Khanh Du – Nguyen Khoai – Vinh Tuy 桥斜坡 – Vinh Tuy – Minh Khai – Dai La – Truong Chinh – Lang Street – 对面门牌号 124 Lang Street – Lang Street – Nguyen Trai – Tran Phu (Ha Dong) – Quang Trung (Ha Dong) – Chu Van An (Ha Dong) – Van Phuc (Ha Dong) – To Huu – Le Trong Tan – Bao Son Paradise CV – Le Trong Tan – Sudico Nam An Khanh 市区内路 – Vinhomes Thang Long .

20A 路巴士:Cau Giay Phung巴士站

Cau Giay – Cau Giay 停车场 – Cau Giay 中转站(河内动物园围栏前的夏天) – Cau Giay – Xuan Thuy – Ho Tung Mau – Cau Dien – Nhon – Nhon – Troi – Phung 巴士站(Dan Phuong 巴士站)

20B号巴士路线 :Cau Giay Son Tay 巴士站

停车场 Cau Giay – Cau Giay – Cau Giay 中转站(夏天在河内动物园围栏前) – Cau Giay – Xuan Thuy – Ho Tung Mau – Cau Dien – Nhon – Nhon – Troi – Phung 巴士转运站 – Phuc Tho – Chua通街 (Son Tay) – Son Tay 车站

巴士路线 20C : Nhon Vong Xuyen

Nhon(非中转站)- Cau Dien – Tay Tuu – Thuong Cat – Lien Tri Dee – Huu Hong De(经过 Lien Trung、Lien Ha、Lien Hong、Hong Ha 的市镇)- Tien Tan – Trung Chau – Hat Mon – Vong Xuyen (Cluster 11 commercial center, Hamm Xuyen 公社)

巴士路线 21A : Giap Bat 巴士站 ⇄ Yen Nghia 巴士站

Giap Bat – Giai Phong – Vong – Giai Phong – Xa Dan – Pham Ngoc Thach – Chua Boc – Tay Son – So 十字路口 – Nguyen Trai – Tran Phu (Ha Dong) – Quang Trung (Ha Dong) – Ba La – Highway 6 – Yen Nghia 车站。

21B路公交车 :Phap Van市区My Dinh公交车站

Phap Van Tu Hiep 市区 – Alley 15 Ngoc Hoi – Nuoc Ngam 地铁站 – Ngoc Hoi – Giai Phong – Giap Bat Bus Station Square – Giai Phong – Vong Street – Giai Phong – Xa Dan – Pham Ngoc Thach – Chua Boc – West Son – 十字路口 So – Nguyen Trai – Khuat Duy Tien – Pham Hung – Ton That Thuyet – Pham Hung – My Dinh BX。

巴士路线 22A : Gia Lam 巴士站 ⇄ Trung Van 市区

嘉林巴士站 – Ngo Gia Kham – Ngoc Lam – Nguyen Van Cu – Chuong Duong Bridge – Tran Nhat Duat – Yen Phu(在Yen Phu街92号门牌对面转) – Long Bien中转站 – Hang Dau – Quan圣徒 – Nguyen Bieu – Hoang Dieu – Tran Phu – Son Tay – Kim Ma(金马 1 号楼内) – Giang Vo – Nui Truc – Kim Ma – Kim Ma(底街) – Lieu Giai – Nguyen Chi Thanh – Tran Duy Hung – Pham Hung – Do Duc Duc – Dam Temple – Me Tri 立交桥 – Cuong Kien 街 – Trung Van 市区(Cuong Kien 街 – CT1A 大楼对面)。

22B路巴士 :建兴市区⇄美亭巴士站

建兴市区(19T6楼旁)-茂良居民区内路-茂良街-福拉街,万富(夏拉市区)-丰兴(河东)-陈富(河内)东) – Nguyen Trai – Khuat Duy Tien – Pham Hung – 在Pham Hung、Ton That Thuyet的路口掉头 – Pham Hung – My Dinh车站

巴士路线 22C : Giap Bat 巴士站 Duong Noi 市区

Giap Bat Bus Station – Giai Phong – Kim Dong – 在出口处掉头 – Kim Dong – Giai Phong – Nguyen Huu Tho – Cau Dau – Nghiem Xuan Yem – Nguyen Xien – Nguyen Trai – Tran Phu (Ha Dong) – Quang Trung (Ha Dong) Ha Dong) – Chu Van An (Ha Dong) – Van Phuc – To Huu – North Ha Dong 主干道 – Duong Noi 市区(The Sparks Nam Cuong 公寓楼)。

23路公交车 :Nguyen Cong Tru Nguyen Cong Tru

巴士站 32 Nguyen Cong Tru – Nguyen Cong Tru – Hue Street – Tue Tinh – Ba Trieu – Le Dai Hanh – Hoa Lu – Dai Co Viet – 在门牌号 100 Dai Co Viet 对面转身 – Dai Co Viet – Ta Quang Buu – Le Thanh Nghi – Giai Phong – Phuong Mai – Luong Dinh Cua – Dong Tac – Chua Boc – Tay Son – 在对面的门牌号 127 Tay Son – Tay Son – Dang Tien Dong – Tran Quang Dieu – Vo Van Dung – Hoang Cau – De La Thanh – Giang Vo – Nguyen Thai Hoc – Cua Nam – Hang Bong – Phung Hung – Le Van Linh – Phung Hung(内街) – Phan Dinh Phung – 坑道 – Tran Nhat Duat – Nguyen Huu Huan – Ly Thai To – Ngo Quyen – Hai Ba Trung – Le Thanh Tong – Tran Hung Dao – Phan Huy Chu – Han Thuyen – Le Van Huu – Ngo Thi Nham – 巴士站 32 Nguyen Cong Tru

巴士路线 24 : Long Bien Cau Giay

Long Bien – Tran Nhat Duat – Tran Quang Khai – Tran Khanh Du – 巴士接送 Tran Khanh Du – Nguyen Khoai – Minh Khai – Dai La – Truong Chinh – So Crossroads – Lang Street – Cau Giay

巴士路线 25 : Central Tropical Hospital CS2 Giap Bat Bus Station

Central Tropical Hospital CS2 – 北升龙工业园区内路 – 黄沙 – 武元甲 – Nhat Tan Bridge – Vo Chi Cong – Nguyen Hoang Ton – Lac Long Quan – Hoang Quoc Viet – 在Phung Chi Kien路口掉头 – Hoang Quoc Viet – Grapefruit(下) – Dao Tan – Lieu Giai – Kim Ma – Nguyen Thai Hoc – Trinh Hoai Duc – Cat Linh – Ton Duc Thang – Cho Dua square – 在分隔线的开口处掉头 – Cho Dua box – Xa Dan – Pham Ngoc Thach – Dao Duy Anh – Giai Phong – 在Tail Ca路口掉头 – Giai Phong – Giap Bat巴士站

26路公交车 :麦东国家体育场

Mai Dong(通往旧升龙巴士厂的路,穿过 Den Lu 桥,靠近 Temple Lu 2 停车场)- Nguyen Tam Trinh – Cau Voi – Nguyen Tam Trinh – Kim Nguu – Thanh Nhan – Le Thanh Nghi – Giai Phong – Commune Dan – Pham Ngoc Thach – Chua Boc – Thai Ha – Huynh Thuc Khang – Nguyen Chi Thanh – De La Thanh – Cau Giay – 中转站 Cau Giay – Cau Giay – Xuan Thuy – Ho Tung Mau – Le Duc Tho -体育场国家。

27路公交车 :Yen Nghia bus station Nam Thang Long bus station

Yen Nghia 车站 – 6 号公路 – Ba La – Quang Trung (Ha Dong) – Tran Phu (Ha Dong) – Nguyen Trai – Lang street – Nguyen Chi Thanh – Kim Ma – Cau Giay – Tran Dang Ninh – Nguyen Phong Sac – Tran Quoc Hoan – Pham Van Dong – Do Nhuan – 南升龙

28路公交车 :Nuoc Ngam汽车站矿业大学

Nuoc Ngam – Ngoc Hoi – Giai Phong 巴士站 – Giap Bat 巴士站广场 – Giai Phong – Xa Dan – O Cho Dua – Hoang Cau – De La Thanh – Giang Vo – 在 215、217 Giang Vo – Giang 对面转弯Vo – Ngoc Khanh – Kim Ma – 在门牌号 295 处掉头La Thanh、Kim Ma – Cau Giay – Tran Dang Ninh – Nguyen Khanh Toan – new road (nghia Do park 旁边) – Ha Pagoda – To Hieu – Nguyen Phong Sac – Tran Cung – Pham Van Dong – 转弯升龙桥脚下 Ciputra 对面的开放点 – Lane 12 Pham Van Dong – Tan Xuan – Hoang Tang Bi – Duc Thang – 矿业地质大学

29路巴士 :Giap Bat巴士站Tan Lap

Giap Bat – Giai Phong – Kim Dong – Truong Dinh – Giai Phong – Nguyen Huu Tho – Nghiem Xuan Yem – Nguyen Xien – Nguyen Trai – 在对面车道掉头 241 Nguyen Trai – Nguyen Trai – Nguyen Tuan – Hoang Minh Giam – Nguyen Chanh – roundabout Nguyen Chanh – Nguyen Chanh – Duong Dinh Nghe – Pham Hung – Ho Tung Mau – Cau Dien street – Nhon street – Highway 32 – Tram Troi 十字路口 – Tan Lap – Tan Lap(Tan Lap 公社足球场))

30路公交车 :Mai Dong My Dinh公交车站

Mai Dong(去Thang Long汽车站的路,过Benley临时桥,靠近Den Lu 2停车场)-Nguyen Tam Trinh-在Minh Khai街右转-在400 Minh Khai对面的开口处掉头-Minh Khai-Kim Nguu- Lo Duc – Tran Xuan Soan – Tran Nhan Tong – Le Duan – Kham Thien – O Cho Dua – Hoang Cau – Thai Ha – Lang Ha – Le Van Luong – Hoang Minh Giam – Nguyen Chanh – Nguyen Chanh roundabout, South Trung Yen – Nguyen Chanh – Duong Dinh Nghe – Pham Hung – 在My Dinh巴士站前掉头 – My Dinh巴士站

巴士路线 31 : Bach Khoa Chem

科技大学 – Tran Dai Nghia – Le Thanh Nghi – Ta Quang Buu – Dai Co Viet – Hue Street – Hang Bai – Ly Thuong Kiet – Phan Chu Trinh – Ly Thai To – Ngo Quyen – Hang Voi – Hang Tre – Hang Muoi – Tran Nhat Duat – Long Bien – Yen Phu – Nghi Tam – Au Co – Nhat Tan – An Duong Vuong – Dong Ngac Street (69) – Thuy Phuong – Duc Thang, Co Nhue – Chem(矿业大学)

巴士路线 32 : Giap Bat 巴士站 Nhon

Giap Bat – Giai Phong – Le Duan – Tran Nhan Tong – Tran Binh Trong – Tran Hung Dao – Quan Su – Hai Ba Trung – Tho Nhuom – Trang Thi – Dien Bien Phu – Tran Phu – Kim Ma – Kim Ma(街道)底部)-Dao Tan-Buoi Street(底线)-Cau Giay(底线)-Cau Giay中转站(夏季在河内动物园围栏前)-Cau Giay-Xuan Thuy-Ho Tung Mau-Cau Dien街-掉头在 Cau Dien Street 的交叉路口,新省道 70A – Nhon(非巴士转乘点)。

巴士路线 33 : Yen Nghia bus station Xuan Dinh

Yen Nghia 汽车站 – 6 号公路 – Quang Trung(河东) – Tran Phu(河东) – Nguyen Van Loc – Vu Trong Khanh – To Huu – Trung Van – Cuong Kien 街 – Me Tri 立交桥 – Mieu Dam 街 – Do Duc Duc – Pham Hung – Pham Van Dong – Hoang Quoc Viet – Grapefruit – Lac Long Quan – Xuan La – Xuan Dinh(河内内务大学)

巴士路线 34 : My Dinh bus station Gia Lam bus station

My Dinh – Pham Hung – Xuan Thuy bus station – Cau Giay – Cau Giay (lower road) – Cau Giay transit point (in the wall of the University of Transport and Communications) – Cau Giay (lower road) – 金马 – Nguyen Thai Hoc – Phan Boi Chau – Ly Thuong Kiet – Quang Trung – Hai Ba Trung – Phan Chu Trinh – Ly Thai To – Ngo Quyen – Hang Voi – Hang Tre – Hang Muoi – Tran Nhat Duat – Long Bien(转折点Hang Khoai 街前)- Tran Nhat Duat – Chuong Duong 桥 – Nguyen Van Cu – Nguyen Son – Ngoc Lam – Ngo Gia Kham – Gia Lam 巴士站。

巴士路线 35A : Tran Khanh Du Nam Thang Long

Tran Khanh Du – Tran Hung Dao – Ba Trieu – Dai Co Viet – Kim Lien 隧道 – Xa Dan – Pham Ngoc Thach – Chua Boc – Thai Ha – Huynh Thuc Khang – Nguyen Chi Thanh – Tran Duy Hung – Pham Hung – Pham Van Dong – Do Nhuan – 南升龙。

巴士路线 35B : Nam Thang Long Thanh Lam

Nam Thang Long – Do Nhuan – Pham Van Dong – Thang Long Bridge – Vo Van Kiet – Nam Hong 十字路口 – 右转进入 23B 国道 – 在 Dong Anh 环岛转弯 – Nam Hong 立交桥 – 23B 高速公路 – Thanh Lam ( Me Linh ).

36路巴士 :Yen Phu Linh Dam

Yen Phu(龙边过境点)- Hang Dau – Hang Cot – Hang Ga – Hang Dieu – Duong Thanh – Phu Doan – Trieu Quoc Dat – Hai Ba Trung – Ba Trieu – Le Dai Hanh – Dai Co Viet – Bach Mai – Truong Dinh – Giai Phong – Nguyen Huu Tho – Nguyen Duy Trinh – Linh Dam市区

37路巴士 :Giap Bat巴士站Chuong My

Giap Bat – Giai Phong – Kim Dong – Truong Dinh – Giai Phong – Hoang Liet street – Linh Dam 市区 – Nguyen Huu Tho – Cau Dau – Kim Giang – Phan Trong Tue – Phung Hung (Ha Dong) – To Huu – To Hieu – Quang Trung(河东) – Ba La – 6 号公路 – Yen Nghia – Mai Linh 大桥 – Bien Giang – Chuong My

38路巴士 :Nam Thang Long巴士站Mai Dong

Nam Thang Long(Do Nhuan街公交车站,Hoa Binh公园门旁边) – Do Nhuan – 在入口处掉头 – Do Nhuan – Pham Van Dong – Hoang Quoc Viet – Nguyen Van Huyen – – Nguyen Khanh Toan – Grapefruit (底路)-Cau Giay-Cau Giay中转站(夏季在交通大学墙前)-Kim Ma-Lieu Giai-Kim Ma(底路)-Kim Ma-Nui Truc-Giang Vo-回头在开放点(河内税务局对面)- 江武 – 江文明 – 金马 – 阮泰合 – 黎笋 – 陈兴道 – 巴乔 – 黎大行 – 白梅 – 明凯 – 谭静 – 曹威– Nguyen Tam Trinh – Mai Dong(通往升龙巴士厂的路,穿过 Benley 临时桥,靠近 Temple Lu 2 停车场)。

39路巴士 :义都公园中央内分泌医院CS2

Nghia Do Park – Nguyen Van Huyen – Nguyen Khanh Toan – Tran Dang Ninh – Nguyen Phong Sac – Tran Thai Tong – Ton That Thuyet – Pham Hung – Khuat Duy Tien – Nguyen Trai – Tran Phu (Ha Dong) – 在入口处转弯BigC(河东)- Tran Phu(河东)- Nguyen Khuyen(河东)- Van Quan 市区内部道路(河东)- Phung Hung(河东)- Cau Buu 街 – 70 号街 – Phan Trong Tue – Ngoc Hoi – Nguyen Bo Street – Tu Hiep(中央内分泌医院大门对面,Tu Hiep校区)。

巴士路线 40 : Thong Nhat Park Van Lam

同日公园 – 光中 – 陈兴道 – 苏泉 – 海巴中 – 潘楚亭 – Trang Tien – Tran Khanh Du – Nguyen Khoai – Vinh Tuy Bridge – Co Linh Street – Thach Ban – Nguyen Van Linh – Nguyen Duc Thuan – Nguyen Binh – Nhu Quynh – Van Lam(5 号路)

41路巴士 :Nghi Tam Giap Bat巴士站

Nghi Tam(Quang An 市场对面)- Au Co – Nghi Tam – Yen Phu – Yen Phu(巴士专用路)转机 Long Bien – Hang Dau – Quan Thanh – Cua Bac – Nguyen Tri Phuong – Dien Bien Phu – Chu Van An – Ton Duc Thang – Kham Thien – Le Duan – Giai Phong – 在 Giai Phong 的鱼尾路口掉头 – Giai Phong – Giap Bat 巴士站。

巴士路线 42 : Giap Bat Duc Giang

Giap Bat巴士站(Giap Bat Bus Station Square)- Giai Phong – Kim Dong – Tan Mai – Nguyen Tam Trinh – Kim Nguu – Lo Duc – Yecsinh – Tran Thanh Tong – Tran Hung Dao – Tran Quang Khai – Chuong Duong Bridge – Nguyen Van Cu – Ngo Gia Tu – Duc Giang(电力电缆厂对面)

巴士路线 43 : Thong Nhat Park Dong Anh

同日公园 – Tran Nhan Tong – Quang Trung – Tran Hung Dao – Tran Quang Khai – Chuong Duong Bridge – Nguyen Van Cu – Ngo Gia Tu – Duong Bridge – Thien Duc Street – 国道 3 – 高速公路 3 旁路 – 高速公路 3 – Cao罗-东安镇(东莞磨坊交界处)

44路巴士 :Tran Khanh Du ⇄ My Dinh 巴士站

Tran Khanh Du – Tran Hung Dao – Tang Bat Ho – Nguyen Cong Tru – Lo Duc – Tran Khat Chan – Dai Co Viet – Dao Duy Anh – Pham Ngoc Thach – Chua Boc – Tay Son – Nguyen Trai – Nguyen Tuan – Hoang Minh Giam – Nguyen Chanh – Duong Dinh Nghe – Pham Hung – My Dinh BX

45路巴士 :Time City Nam Thang Long巴士站

Times City(Vinmec 医院)- Minh Khai – Nguyen Khoai – Tran Khanh Du(底线)- Tran Hung Dao – Le Thanh Tong – Ly Thuong Kiet – Quang Trung – Trang Thi – Dien Bien Phu – Hoang Dieu – Nguyen Bieu – Quan Thanh – Thuy Khue – Hoang Quoc Viet – Pham Van Dong – Do Nhuan – Nam Thang Long 停车场。

46路公交车 :My Dinh公交车站Dong Anh镇

My Dinh 汽车站 – Pham Hung – 在 Dinh Thon 村掉头 – Pham Hung – Pham Van Dong – 升龙桥 – 6 公里路(Vinh Ngoc) – Van Tri – Extended Road 5 – 6 公里路(Vinh Ngoc) – National 3 号公路 – Co Loa 街 – Dong Anh 镇(与 Dong Quan 相邻的十字路口)。

巴士路线 47 : Long Bien Bat Trang

Long Bien – Yen Phu – Transit point Long Bien – Tran Nhat Duat – Chuong Duong Bridge – Long Bien dyke, Xuan Quan (Bo De – Tu Dinh – Cu Khoi – Dong Du) – Bat Trang (距离Bat Trang Pottery大门100m市场))。

47B路公交车 :国民经济大学侨济

国民经济大学 – 戴拉 – Giai Phong – Le Thanh Nghi – Thanh Nhan – Kim Nguu – Minh Khai – Vinh Tuy Bridge – Co Linh – Thach Ban – Xuan Quan dyke – Dong Du – Van Duc – DT378 – Van Giang street – DT179 -侨基街

巴士路线 48 : Nuoc Ngam Bus Station Phuc Loi (Long Bien)

地下水站 – 三环路 – Yen So 斜坡 – 红河堤防 – Nguyen Khoai – Tran Quang Khai – Chuong Duong 桥 – Nguyen Van Cu – Ngo Gia Tu – Truong Lam – Doan Khue – Van Hanh – Nguyen Cao Luyen – Luu Khanh Dam – Phuc Loi(Phuc Loi 小学)。

49路公交车 :Tran Khanh Du Nhon

Tran Khanh Du(Tran Khanh Du 巴士换乘站)- Tran Hung Dao – Le Thanh Tong – Ly Thuong Kiet – Le Duan – Kham Thien – O Cho Dua – La Thanh – Cau Giay – Xuan Thuy – Ho Tung Mau – 码头143 Ho Tung Mau 对面的开放点 – Nguyen Co Thach – Tran Huu Duc – new road (hateco Apollo building 附近的路段) – Nhon (Non bus transfer point)。

50路公交车 :龙边国家体育场

Long Bien – Yen Phu – Tran Nhat Duat – 在 Hang Khoai – Tran Nhat Duat – Yen Phu – Transit point Long Bien – Yen Phu – Thanh Nien – Hung Vuong – Phan Dinh Phung – Hoang Dieu – Tran Phu – 转弯Kim Ma (PTA Building – No. 1 Kim Ma) – Giang Vo – 在对面的入口处转弯 138 Giang Vo – Giang Vo – Hao Nam – Hoang Cau – Thai Ha – Lang Ha – Lang – Tran Duy Hung – Pham Hung -在CT5大楼对面掉头,Song Da市区 My Dinh – Pham Hung – Me Tri – 在Le Quang Dao Me Tri路口掉头

51路公交车 :Tran Khanh Du司法学院

Tran Khanh Du(Tran Khanh Du 巴士换乘点)-Nguyen Khoai – Minh Khai – Lac Trung – Thanh Nhan – Vo Thi Sau – Tran Khat Chan – Dai Co Viet – Xa Dan – Pham Ngoc Thach – Chua Boc – Tay Son – Thai Thinh – Yen Lang – Lang Street – Tran Duy Hung – Trung Hoa – Vu Pham Ham – Trung Kinh – Pham Van Bach – Tran Thai Tong – Xuan Thuy – Ho Tung Mau – Tran Vy – Tran Vy(通往司法学院的大门) .

巴士路线 52A : Thong Nhat Park Le Chi

同日公园 – Tran Nhan Tong – Ba Trieu – Le Dai Hanh – Bach Mai – Minh Khai – Mai Dong Bridge – Minh Khai – Vinh Tuy Bridge – Dam Quang Trung – Co Linh – Thach Ban – Nguyen Van Linh – Nguyen Duc Thuan – Phu Thuy 立交桥 – Lan – Duong Xa – 4 Sui 路口 – 181 街 – Phu Thi – Keo – Kim Son – Le Chi

巴士路线 52B : Thong Nhat Park Dang Xa

同日公园 – Tran Nhan Tong – Ba Trieu – Le Dai Hanh – Bach Mai – Minh Khai – Co Linh – Thach Ban – Nguyen Duc Thuan – Kieu Ky – Ỷ Lan Street – Dang Xa

巴士路线 53A : Hoang Quoc Viet Dong Anh

Hoang Quoc Viet – Hoang Quoc Viet巴士站 – 在Hoang Quoc Viet,Pham Tuan Tai的交界处掉头 – Hoang Quoc Viet – 巴士中转站Hoang Quoc Viet – Hoang Quoc Viet – Pham Van Dong – 升龙桥 – Vo Van Kiet – 23 号国道 – Van Tri 旁路桥 – 23 号国道 – Cao Lo 街 – Dong Anh 镇(Dong Quan 铣削路口)

巴士路线 53B : My Dinh bus station Chi Dong town

My Dinh bus station – Pham Hung – 在开口处掉头(在环路3架空的T296-T297码头之间) – Pham Hung – Pham Van Dong – Thang Long bridge – Vo Van Kiet – 在Me Linh对面的开口处掉头广场 – Vo Van Kiet – Quang Minh 工业园区 – Chi Dong 街 – Chi Dong 镇(Me Linh Chi Dong 镇人民委员会前)

巴士路线 54 : Long Bien Bac Ninh

Long Bien – Yen Phu – 中转站 Long Bien – Tran Nhat Duat – Chuong Duong Bridge – Nguyen Van Cu – Ngo Gia Tu – Duong Bridge – Ha Huy Tap – Dang Phuc Thong – Tran Phu (Tu Son) – Minh Khai (From Son) ) – Hai Ba Trung (Tien Du) – Nguyen Van Cu (北宁) – Ngo Gia Tu (北宁) – Kinh Duong Vuong 街 – 北宁市

巴士路线 55A : Times City Cau Giay

Times City – Minh Khai – Nguyen Khoai – Tran Khanh Du – Tran Quang Khai – Tran Nhat Duat – Pope Long Bien – Yen Phu(保留车道) – Nghi Tam – Au Co – Lac Long Quan – Grapefruit – Lang, Bridge intersection Paper – Congregation Cau Giay – Cau Giay 董事会

巴士路线 55B: Aeon Mall Cau Giay

Aeon Mall – Co Linh – Vinh Tuy Bridge – Nguyen Khoai – Tran Khanh Du – Tran Quang Khai – Tran Nhat Duat – Pope Long Bien – Yen Phu(保留车道) – Nghi Tam – Au Co – Lac Long Quan – Grapefruit – Cau Giay – 会众 Cau Giay – Cau Giay 董事会

巴士路线 56A : Nam Thang Long Double Mountain

南升龙 – Do Nhuan – Pham Van Dong – 升龙桥 – Vo Van Kiet – 2号国道 – 2号国道地下通道新路 – 131省道 – 内排工业园区 – 朔山镇 – 双山路 – 双山(电力大学)

56B路巴士 :佛学院佛学院

越南佛学院 – 通往 Soc 寺的路 – 国道 3 – 131 省道 – Nui Doi 路 – 131 省道(经过 Dan Tao,Xuan Giang,Tien Tao,Viet Long,Dong Xoai,Luong Phu 公社) – De Luong Phuc – Ngo Dao 村 – Tan Thanh 路口 – 296 号省道 – Bac Phu – Tan Minh – Nui Doi – Nui Doi 路 – 131 号省道 – 3 号国道 – Soc Son – 通往 Soc 寺的路 – 越南佛学院

57路公交车 :Nam Thang Long Phu Nghia工业园区

南升龙 (South Thang Long BSC) – 范文同 – Tan Xuan – 升龙桥脚下 – Hoang Tang Bi – Lien Mac 2 桥 – Tan Phong – Yen Noi – Van Tien Dung – 32 号公路 – Nhon(过境点) Nhon 巴士)- 32 号公路 – Nhon 路口 – 70 号省道 – Xuan Phuong – Tay Mo – Dai Mo – Van Phuc – Ha Dong – Quang Trung 邮局路口(Ha Dong) – Ba La – 6 号公路 – Yen Nghia – Dong Mai – Mai Linh Bridge – Bien Giang – Chuc So​​n – Phu Nghia 工业园区(Phu Nghia 工业园区的内部主干道(位于 Phu Nghia 工业园区的 Thanh Nien 街沿线 – “工人村”大楼旁边)。

58路公交车 :Long Bien Thach Da

Yen Phu(从 Hang Than 到 Hoe Nhai 的路段)- 在 Hang Than 街对面掉头 – Yen Phu – Transit point Long Bien – Tran Nhat Duat(在 Hang Khoai 街掉头)- Yen Phu – Nghi Tam – Au Co – An Duong Vuong – Tan Xuan – Thang Long Bridge – Vo Van Kiet – 2号国道 – 1号收费站,2号公路 – Hai Ba Trung (Phuc Yen – Vinh Phuc) – Ly Nam De – Le Ngoc Han – Ly Thuong Kiet – Trieu Thi Khoan Hoa – Nguyen Trai (Phuc Yen – Vinh Phuc) – 23B 国道 – 35 号公路 – Thach Da(新 Me Linh 综合医院前)。

59路公交车 :东英镇农学院

Dong Anh 中心 – Cao Lo – 国道 3 – Van Loc – Truong Sa 路口 – Dong Tru 桥 – Ly Son – Ngo Gia Tu – Vu Duc Thuan – 越兴 – BT08, BT07 越兴市区 – Nguyen Cao Luyen – Luu Khanh大坝 – 福利 – 金堤 – Co Bi – Ngo Xuan Quang – 越南农业指导员

60A路公交车 :Phap Van市区西湖水上乐园

Phap Van Tu Hiep 市区 – Alley 83 Ngoc Hoi – Ngoc Hoi – Nguyen Huu Tho – Cau Dau – Nghiem Xuan Yem – Nguyen Xien – Nguyen Trai – Nguyen Tuan – Le Van Luong – Hoang Dao Thuy – Tran Duy Hung – Pham Hung – Pham Van Dong – Nguyen Hoang Ton – Lac Long Quan – 西湖的CV

巴士路线 60B : Nuoc Ngam Bus Station Central Tropical Hospital CS2

Nuoc Ngam 巴士站 – Giai Phong – Nguyen Huu Tho – Cau Dau – Kim Giang – Khuong Dinh – Nguyen Trai – 在对面掉头 160 Nguyen Trai – Nguyen Trai – Nguyen Tuan – Le Van Luong – Hoang Dao Thuy – Tran Duy Hung – 在92 Tran Duy Hung – Tran Duy Hung – Pham Hung – Pham Van Dong – Thang Long Bridge – Vo Van Kiet – Thang Long North Industrial Park – Kim Chung Worker Area – Central Hospital for Tropical Diseases II 掉头。

61路巴士 :Van Ha Cau Giay

Van Ha (Dong Anh) – Viet Hung – Cao Lo – Highway 23 B – Vo Van Kiet – Thang Long Bridge – Pham Van Dong – Pham Hung – Ton Thuyet – Tran Thai Tong – Thanh Thai – CV Cau Giay

62路巴士 :Yen Nghia巴士站Thuong Tin巴士站

Yen Nghia 汽车站 – 6 号国道 – Ba La – Quang Trung (Ha Dong) – To Hieu (Ha Dong) – Black Bridge – Phung Hung (Ha Dong) – Cau Buu Street – Road 70 – Phan Trong Tue – Ngoc Hoi – 1 号公路 – 连宁 – 泉江 – 上田巴士站

63路公交车 :北升龙工业园Tien Thinh

North Thang Long Industrial Park – 沿2号国道直行 – Dam Noi – Bach Tru – 根据交通组织右转 – Soi Bridge – 在入口处掉头 – Soi Bridge – Bach Tru – Tu Lap – Lien Mac – Tien Thinh (我)神圣)。

64路公交车 :My Dinh Binh An Trade Centre

美亭站-范文同-北升龙工业园-北升龙内排高速公路-2号国道-35号省道-3号国道-Pho Ni(平安贸易中心)

65路公交车 :Thuy Lam Long Bien

Thuy Lam(Thuy Lam A 小学)- Cao Lo – Viet Hung – Duc Noi – Duc Tu – Loc Ha – 3 号国道 – Dong Hoi – Extended 5th Street – 在入口处转弯 – Extended 5th Street – Bridge Dong Tru -第 5 街延伸 – Nguyen Van Cu – Chuong Duong 桥 – Tran Nhat Duat – Long Bien(Long Bien 中转站)

66路巴士 :Yen Nghia Phung巴士站(Dan Phuong巴士站)

Yen Nghia 汽车站 – Quang Trung(河东) – Le Trong Tan – Sudico Nam An Khanh 市区的内部道路 – 通过 An Tho 和 Van Lung 村的道路(An Khanh 公社) – An Khanh 立交桥 – 升龙大道 – 堤坝宋Phuong – 32 号国道 – Phung(Dan Phuong 汽车站)

67路公交车 :Phung (Dan Phuong bus station) Son Tay bus station

Phung(Dan Phuong 汽车站)- 32 号国道 – Nguyen Thai Hoc – Dike 路(经过 Phuong Dinh、Tho An 公社)- Dike 路(经过 Trung Chau、Van Nam、Van Phuc、Xuan Phu、Cam Dinh、Phuong 公社) Degree)- Sen Chieu – Gate Street – Trung Vuong – Pho Duc Chinh – Phan Chu Trinh – Nguyen Thai Hoc – Quang Trung – Cau Tri Street – Chua Thong – Son Tay Bus Station

68路公交车 :Ha Dong Noi Bai

Me Linh 贸易中心 – 河东广场 – 河东邮局 – 社会科学院 – Thanh Xuan 百货公司 – Trung Hoa Nhan Chinh 市区 – 河内社区学院 – Dich Vong Hau Ward 人民委员会,Cau Giay 区 – 越南博物馆民族学-国防学院-南升龙市区-内排货运站-T1站-内排机场-T2站-内排机场。

69路巴士 :Bac Co Duong Quang

Bac Co(Tran Khanh Du 巴士的换乘点)- Tran Khanh Du – Nguyen Khoai – Vinh Tuy Bridge – Co Linh – New National Highway 1A (lower road) – 379 号公路 – Da Ton – Ngoc Dong Bridge – Kieu cavalry – Duong Xa – Duong Quang (Yen My market, Duong Quang, Gia Lam)

巴士路线 70A : My Dinh bus station Trung Ha

Pham Hung – Ho Tung Mau – Nhon – 32号公路 – Tay Son – Phan Dinh Phung – 32号公路 – Lac Tri – 32号公路 – Phung Khac Khoan – La Thanh – Phu Thinh – 32号公路。

巴士路线 70B : My Dinh bus station Phu Cuong

Pham Hung – Ho Tung Mau – Nhon – 32号公路 – Tay Son – Phan Dinh Phung – 32号公路 – Lac Tri – 32号公路 – Phung Khac Khoan – La Thanh – Phu Thinh – 32号公路 – 93号省道 – 411B号省道 – 红色河堤。

72路公交车 :Yen Nghia bus station Xuan Mai

Yen Nghia 站 – 6 号国道 – Mai Linh 桥 – Bien Giang – Chuc So​​n – Phu Nghia – Xuan Mai(动物饲料公司)

74路公交车 :My Dinh公交车站Xuan Khanh

My Dinh汽车站-Pham Hung-Me Tri Street-Le Quang Dao-Thang Long Boulevard-Hoa Lac High Industrial Park-21国道-Institute 105-Road 414-Xuan Khanh-(劳动社会大学大门对面事务 – 设施 II)

78路公交车 :My Dinh Te Tieu

My Dinh – Pham Hung – Khuat Duy Tien – Nguyen Trai – Tran Phu – Quang Trung – Ba La fork – 国道 21B – Thach Bich – Binh Da – Kim Bai – Bell – Vac – Quan Tron – Van Dinh – Hoa Xa – Dai Nghia Town – Te Tieu 镇区

84路公交车 :My Dinh 1 市区 ⇄ Linh Dam 市区

市区美亭义-陈友德-黎德寿-阮黄-范兴-美亭汽车站-范兴-在Landmark 72对面的开口掉头-范兴-Duong Dinh Nghe-Trung Kinh-Ha Yen- Tran Kim Xuyen – Trung Hoa – Tran Duy Hung – 在对面车道 83 Tran Duy Hung – Tran Duy Hung – Nguyen Thi Dinh – Le Van Luong – 在 Le Van Luong、Hoang Dao Thuy – Le Van 的路口转Luong – Lang – Yen Lang – Thai Ha – Tay Son – Truong Chinh – Vuong Thua Vu – Hoang Van Thai – Le Trong Tan – Lu riverside road – Nguyen Canh Di – Nguyen Huu Tho – Nguyen Duy Trinh – Linh 市区 谈

85路公交车 :Nghia Do Park ⇄ Thanh Ha Urban Area

Nghia Do 公园 – Nguyen Van Huyen – Nguyen Khanh Toan – Tran Dang Ninh – Cau Giay – Khuc Thua Du – Thanh Thai – 沿着 Cau Giay 公园的路 – Duong Dinh Nghe – Trung Kinh – Mac Thai To – Nguyen Chanh – Hoang Minh Giam – Le Van Luong – To Huu – Mo Lao – Nguyen Van Loc – Tran Phu (Ha Dong) – 在 Big C Ha Dong 对面的开口掉头 – Tran Phu (Ha Dong) – Nguyen Khuyen (Ha Dong) – 路 5 月 19 日 – To Hieu (Ha Dong) – Ha Cau street (Metro Ha Dong) – Van Phu市区周围的道路 – Le Trong Tan (Ha Dong) – Cienco5 street – internal road Thanh Ha市区 – Urban area Thanh Ha town (next to the清河市区文化馆)

86路公交车 :河内站内排机场

河内站 – Le Duan – Nguyen Du – Yet Kieu – Tran Hung Dao – Da Tuong – Ly Thuong Kiet – Hang Bai – Bo Ho – Tran Nguyen Han – Hang Voi – Hang Bamboo – Hang Muoi – Tran Nhat Duat – Long Bien 中转站- Yen Phu(仅限巴士) – Nghi Tam – Au Co – Nhat Tan Bridge – Vo Nguyen Giap – 国内航站楼 T1(大堂 A、B、E – 出发航站楼二楼) – Vo Nguyen Giap – 国际航站楼 T2(大堂) A1, A2 – 出发航站楼二楼) – Vo Nguyen Giap 立交桥 – Vo Nguyen Giap 街 – 在 Air Cargo Services Company 前面的开口处掉头 – T1 航站楼入口 – 内排机场(接机和停车在巴士站 T1 内排机场)。

87路公交车 :My Dinh公交车站Xuan Mai

My Dinh汽车站-Pham Hung-Thang Long Boulevard(集合路)-Hoang Xa立交桥(Quoc Oai镇)-Quoc Oai-Thach Than-省道421B-6号国道-Xuan Mai镇(房子对面)CP饲料机- 路线 72 的终点)。

88路公交车 :My Dinh公交车站Xuan Mai

My Dinh – Pham Hung 汽车站 – Thang Long Boulevard(集合路) – Hoa Lac 立交桥 – 21B国道 – 胡志明路 – Xuan Mai(河西社区学院)。

89路巴士 :Yen Nghia 巴士站 ⇄ Son Tay 巴士站

Yen Nghia 汽车站 – Quang Trung(河东) – Chu Van An(河东) – Van Phuc – Dai Mo – Tay Mo – 72 号省道 – Quoc Oai 镇 – 升龙大道 – Thach That – Chang Son 工业园区 – 省道419 号公路(Dai Dong 公社,Thach That)- 32 号公路 – Son Tay 汽车站

90路巴士 :Kim Ma巴士站Noi Bai

Hao Nam(Cat Linh 站)- Hao Nam – 江武 – Truc 山 – Kim Ma – Lower Kim Ma – Dao Tan – Buoi street – Lac Long Quan – Nguyen Hoang Ton – Vo Chi Cong – Nhat Tan 桥 – Vo Nguyen Giap – T1 国内航站楼停车(在 T1 停车场下车)- Vo Nguyen Giap – 在 T2 国际航站楼停车(下车并停在 T2 国际航站楼停车场)

91 路巴士:Yen Nghia 巴士站 Phu Tuc

Yen Nghia 汽车站 – 6 号公路 – Ba La – Pho Xom – 21B 国道(通过 Thach Bich、Binh Da、Kim Bai 镇 – Thanh Oai 区)- 429 号省道(通过 Quang Nguyen、Dao Tu、Phu 公社)Ha – Phu Xuyen 区) – Phu Tuc (Phu Xuyen) – Phu Tuc (Phu Tuc 公社, Phu Xuyen 区停车场)。

92路公交车 :Nhon Tay Dang

Nhon – Cau Dien 街 – Cau Dien 街 – Nhon 街 – 32 号公路 – Tay Dang 镇 (Ba Vi) – 411 号公路 – Tay Dang。

93路公交车 :Nam Thang Long Bac Son

Nam Thang Long(Nhuan stop street 上的巴士站,Hoa Binh 公园大门旁边)- Do Nhuan – 在入口处掉头 – Do Nhuan – Pham Van Dong – Thang Long 桥 – Vo Van Kiet – 2 号国道 – 国道3 – 35 号省道 – 连接 Hong Ky Bac Son 的道路 – Bac Son 公社(Soc Son 区 Bac Son 公社 Da Hoi 村的巴士停车场)

94路公交车 :Giap Bat公交车站Kim Bai

Giap Bat 巴士站 – Giai Phong – Kim Dong – Truong Dinh – Giai Phong – Ngoc Hoi – Quan Ganh Bridge(1A 国道) – Thuong Tin 镇 – 427B 省道 – 21B 国道 – Kim Bai 镇

95路公交车 :Nam Thang Long Xuan Hoa

Nam Thang Long – Do Nhuan – Pham Van Dong – Thang Long Bridge – Vo Van Kiet – 2A 国道 – 连接 2 号国道的公路,村间公路 Minh Tri 公社 – Cau Tre – Truong Chinh(301 号公路 – Phuc Yen) – Nguyen Van Linh (Phuc Yen) – Xuan Hoa

96路公交车 :Nghia Do Park Dong Anh

Nghia Do Park – Nguyen Van Huyen – 在入口处掉头 – Nguyen Van Huyen – Hoang Quoc Viet – roundabout Buoi – Grapefruit – Vo Chi Cong – Nhat Tan bridge – Vo Nguyen Giap – Hoang Sa(延长NH5) – Van Tri – 23 号公路 – Nam Hong – 12 号公路(通过 Bac Hong 中学) – Bac Hong 岔路口(Bac Hong 市场旁边) – Nguyen Khe – Nguyen Khe 立交桥(与 Vo Nguyen Giap 街交叉口) – Nguyen Khe 街 – Le Huu Tuu – 3号国道(Nguyen Khe)-3号国道-1/5(3号国道)-Dong Anh镇内部道路(机械公司1-5,Co. Loa,Co Loa Mechanical Joint Stock)的交叉口公司) – Uy No Street – Dong Anh (越南-韩国职业学院)

97路公交车 :怀德义都公园

Hoai Duc(Hoai Duc汽车站)-422省道-Son Dong路口-422B省道-Van Canh街-Canh路口-Xuan Phuong街(70号省道)-Trinh Van Bo街-Tran Huu Duc延伸段-Tran Huu Duc – Le Duc Tho – Nguyen Hoang – Pham Hung – Duy Tan – Thanh Thai – Truong Cong Giai – Tran Quy Kien – Tran Dang Ninh – 在环形交叉路口 Tran Dang Ninh – Tran Dang Ninh – Nguyen Phong Sac – To Brand – Nguyen Van Huyen – Nghia Do 公园。

98路巴士 :Yen Phu Aeon Mall Long Bien

Yen Phu – 中转站 Long Bien – Yen Phu – Tran Nhat Duat – Chuong Duong Bridge – Xuan Quan – Ngoc Thuy – Duc Giang – Ngo Gia Tu – Nguyen Cao Luyen – Luu Khanh Dam – Hoi Xa – Vu Xuan Thieu – Thach Table – Co Linh – Aeon Mall Long Bien。

99路巴士 :Kim Ma Ngu Hiep

Kim Ma (1 Kim Ma) – 江武 – Hao Nam – Hoang Cau – O Cho Dua – Xa Dan – Nam Dong – Dang Van Ngu – Pham Ngoc Thach – Dong Tac – Luong Dinh Cua – Phuong Mai – Giai Phong – Truong Chinh – Pho Vong – Nguyen An Ninh – Truong Dinh – Kim Dong – Giai Phong – Ngoc Hoi – Alley 15 Ngoc Hoi – Tran Thu Do – Classic – Quang Lai – Tran Thu Do – Ngu Hiep(巴士站 – 公社人民委员会)Ngu Hiep , Thanh Tri)

100路公交车 :Long Bien Dang Xa市区

Yen Phu – 中转站 Long Bien – Yen Phu – Tran Nhat Duat – Chuong Duong Bridge – Nguyen Van Cu – Nguyen Son – Lam Ha – Alley 200 Nguyen Son – Hoang Nhu Tiep – Co Linh – Co Linh 立交桥 – Co Linh – Thach Ban – Nguyen Van Linh – Nguyen Duc Thuan – Dang Xa 市区 – 内路 DX2 – Dang Xa 市区内环路(穿过建筑物 CT9B、D3、D13、D10) – Dang Xa 市区(路旁) Dang Xa市区CT3主场足球场

巴士路线 101A : Giap Bat 巴士站 Van Dinh

Giap Bat – Giai Phong – Kim Dong – Truong Dinh – Giai Phong – Ngoc Hoi – Lien Ninh – Quan Ganh – Thuong Tin – Tia – Do Xa – Nghe – Phu Xuyen – Gout – 1号国道 – 在对面的出口处掉头Phu Yen工艺村-1号国道-Hoang Quoc Viet(428省道)-428省道-Cho Chay-Tran Dang Ninh(Van Dinh)-21B国道-Van Dinh(Van Dinh镇贸易中心))。

巴士路线 101B : Giap Bat bus station Dai Cuong

Giap Bat 分行 – Giai Phong – Kim Dong – Truong Dinh – Ngoc Hoi – Lien Ninh – Thuong Tin – Tia – Do Xa – Phu Xuyen – Guot – 1 号国道 – Hoang Quoc Viet – 428 省道 – Dai Cuong

102路公交车 :Yen Nghia公交车站Van Dinh

Yen Nghia – Quang Trung 汽车站(河东) – Mai Linh 桥 – Bien Giang(河东) – 国道 6 – Chuc So​​n 镇 – Bac Son – Hoa Son – Yen Son – 419 省道 – 429B 省道 – 国道21B 号公路 – Le Loi (Van Dinh) – Van Dinh

103路公交车 :My Dinh Huong Son公交车站

My Dinh 汽车站 – Pham Hung – Khuat Duy Tien – To Huu – Mo Lao – Nguyen Van Loc – Nguyen Trai – Tran Phu (Ha Dong) – Phung Hung (Ha Dong) – Phuc La, Van Phu – Ha South trunk road of Ha省西 (Cienco 5) – 连接河西省南轴线和通过 Tam Hung 公社的 427 号省道的公路 – 427B 号省道 – 21B 号国道 – 424 号省道 (DT 76) – 419 号省道 – Huong Son (Duc Khe) My Duc 区 Huong Son 公社公交车站)。

巴士路线 103B : My Dinh 巴士站 Hong Quang

My Dinh – Pham Hung – Khuat Duy Tien – To Huu – Vu Trong Khanh – Nguyen Van Loc – Tran Phu – Phung Hung – Phuc La, Van Phu – 427B 省道 – 21B 国道 – 425 省道 – Hong Quang。

104 路巴士:My Dinh Nuoc Ngam巴士站

美亭(美亭国家体育场对面,巴士站)-黎德寿-去陈兴道职业学院的路上-美亭-天显-范兴-Landmark 72对面转弯-范兴-Duong Dinh Nghe-Trung Kinh – Vu Pham Ham – Nguyen Khang – Nguyen Ngoc Vu – Giap Nhat – Nguyen Trai – 在 144 Nguyen Trai 对面的开口掉头 – Nguyen Trai – Khuong Trung – Vu Tong Phan – Lane 2 Dinh Cong Thuong – Dang Xuan Bang – Nguyen Huu Tho – Linh Dam – Hoang Liet – Ngoc Hoi 市区 – 在 15 号车道 Ngoc Hoi – Ngoc Hoi – Nuoc Ngam 巴士站对面的开口处掉头。

105 路公交车:Do Nghia Cau Giay

Do Nghia – Yen Lo – Le Trong Tan (Ha Dong) – Quang Trung (Ha Dong) – To Hieu (Ha Dong) – Le Hong Phong (Ha Dong) – Le Loi (Ha Dong) – Ha Tri – Da Sy – street Phuc La、Van Phu – Phung Hung (Ha Dong) – Tran Phu (Ha Dong) – Nguyen Trai – Nguyen Tuan – Le Van Luong – Hoang Dao Thuy – Tran Duy Hung – Trung Hoa – Vu Pham Ham – Nguyen Khang – Cau Giay

106路巴士 :Mo Lao Aeon Mall Long Bien

Mo Lao – Mo Lao – Tran Phu (Ha Dong) 市区 – Phung Hung (Ha Dong) – Buu Bridge – Kim Giang (Thanh Liet section) – Quang Bridge – Bang Liet – Linh Dam 内路 – Hoang Liet – Ngoc Hoi市区 – 在83 Ngoc Hoi – Ngoc Hoi – Giai Phong – Giap Bat bus station – Giai Phong – Kim Dong – Tan Mai – Den Lu lakeside road – Ho Den Lu street – Hoang Mai street – Tan 对面的入口处掉头Mai – 在南部批发市场对面的出口处掉头 – Tan Mai – Vinh Hoang 市区内部道路 – Hoang Mai 工业区内部道路 – Linh Nam – Vinh Hung – Nguyen Khoai dyke – Vinh Tuy 桥 – Co Linh -在 Huynh Tan Phat – Co Linh – Aeon mall Long Bien 交叉路口的入口处掉头

107路公交车 :金马越南民族文化旅游村

Kim Ma (No. 1 Kim Ma) – Giang Vo – Truc Nui – Kim Ma – Kim Ma (bottom street) – Lieu Giai – Nguyen Chi Thanh – Tran Duy Hung – Thang Long Boulevard (collector street) – 通往市区的道路Splendora – Splendora 市区内部道路 – 在回旋处转弯 – Splendora 市区内部道路 – Splendora 市区内部道路 – 通往 Splendora 市区的道路 – Thang Long Boulevard (collector road) – 区域内部道路 High-tech Lang Hoa Lac – 连接 Lang Hoa Lac 高科技园区的新道路 – 21 号国道 – Hoa Lac 河内国立大学内部道路 – 电话 87 – 文化村道路(安平公社,Thach That 区) – 文化村旅游区内部道路(2号门) – 回旋处掉头 – 越南民族文化旅游村(Yen Binh Commune,Thach That 区) – DT 87 – Hoa Lac 的河内国立大学内部道路 – 21 号国道 – 连接 Lang Hoa Lac 高科技园区与 21 号国道的新道路 – Lang Hoa Lac 高科技园区的内部道路 – Phu Cat立交桥 – Thang Long Boulevard (CP3 car park area gate A)

108路巴士 :Thuong Tin巴士站Minh Tan

Thuong Tin 汽车站 – 1A 国道(Tia – Do Xa – Phu Xuyen) – 428 省道(东) – Minh Tan(Minh Tan 公共汽车站 – Phu Xuyen 区 Than Quy 村门对面)

109路公交车 :My Dinh Noi Bai

My Dinh汽车站-Pham Hung-在环3号公路脚下的开口处掉头-Pham Hung-Pham Van Dong-Thang Long Bridge-Vo Van Kiet-在开口处掉头(货运公司对面) ). 航空货运 – ACS) – Vo Van Kiet – Noi Bai 机场(P2 停车场,T1 航站楼)

110路巴士 :Son Tay巴士站Da Chong

Son Tay汽车站- Chua Thong – 出口处转弯 – Chua Thong – 414省道(通过Son Tay镇Xuan Khanh区;Ba Vi区Van Hoa和Tan Linh公社) – 414省道 – 414省道, Ba Vi National Park – Ba Vi National Park入口掉头 – 连接414省道,Ba Vi National Park – 414省道(途经Ba Trai和Minh Quang communes, Ba Vi district) – Da Chong (大冲十字路口)

111路巴士 :Son Tay巴士站Bat Bat

Son Tay 汽车站- Chua Thong – 在开放点掉头 – Chua Thong – Vi Thuy 路口 – 423 号公路(经过 Thanh My、Xuan Son、Thuy An、Cam Linh、Son Da 公社、Ba Vi 区)- 91 号公路(省)413 号公路)- Son Tay 镇-Bat Bat(巴士站-Agribank Son Da 分行)

112路公交车 :北升龙工业园Thach Da

北升龙工业园区 – Dai Mach – Ta Hong Dike – Thach Da Commune – Thach Da

113 路巴士:Dai Thang Vuon Chuoi码头

Dai Thang (Phu Xuyen) – 公社间公路(Van Hoang, Dai Thang) – 1A 国道 – 公社间公路(Thuy Phu – Van Nhan – Nhan Vuc) – 红河堤坝 – Vuon Chuoi 码头

115路公交车 :Van Dinh town Xuan Mai

Van Dinh 贸易中心 – 21B 国道 – DT429(通过美德区的 Dong Tam 和 Phuc Lam 公社;Ung Hoa 区的 Vien An,Vien Noi,Cao Thanh,Son Cong,Dong Tien) – 胡志明街(经Thuy Xuan Tien, Tan Tien, Nam Phuong Tien, Hoang Van Thu, Huu Van, My Luong, Tran Phu communes of Chuong My district) – Xuan Mai (河西社区学院)

116路巴士 :Yen Trung (Thach That) Phu Nghia Industrial Park

Yen Trung(在 Thach That Yen Trung 中学对面)- DT446(通过 Thach That 区的 Yen Binh 和 Tien Xuan 公社;Quoc Oai 区的 Dong Xuan)- Vai Reo 街 – Nong Lam 街 – Phu Cat 街(通过 Tuyet Nghia , Can Huu communes of Quoc Oai district) – Dong Son street (Dong Son commune, Chuong My) – 6号国道 – Thanh Nien street (Phu Nghia industrial park) – Hanh Phuc street (Phu Nghia industrial park) – Zone Phu Nghia Industry

117路公交车 :Hoa Lac Nhon

Hoa Lac(TH School Hoa Lac)- Hoa Lac 高科技园区的内部道路 – 21A 国道 – TL419(经过 Binh Yen、Kim Quan 公社) – Phu Thu 大桥 – TL420(经过 Phu Kim、Huong Ngai、Canh公社) Nau, Di Nau, Lien Hiep) – 421 号公路(穿过 Lien Hiep 和 Hiep Thuan 公社) – 32 号公路 – Phung – Troi – Nhon(河内工业大学)

118路公交车 :Son Tay公交车站Tong Bat

Son Tay Railway Station – Chua Thong – 21A国道 – 32国道 – Tay Dang镇 – 412省道(通过Tay Dang镇) – 91省道(Thuy An公社) – 88号省道(通过Tam An和Vo村) ). Khuy, Dong Phuong – Cam Linh 公社;Thong Lenh – Tong Bat 公社) – 92 号省道 – Tong Bat (Tong Bat 中央市场)

119路巴士 :Hoa Lac Bat Bat (Ba Vi)

Hoa Lac (TH School Hoa Lac) – Lang Hoa Lac 高科技园区内部道路 – 21A 国道 – Hoa Lac 十字路口 – Tien Xuan – Yen Binh – Yen Bai – Van Hoa – Tan Linh – 87A 省道 – 86 号省道(经过 Ba Trai、Thuan My、Son Da 公社)- Bat Bat (Ba Vi .)

122路公交车 :Gia Lam BX North Thang Long Industrial Park

嘉林 – Ngo Gia Kham – Ngoc Lam – Nguyen Van Cu – Ngo Gia Tu – Duong 桥 – Thien Duc – 国道 3 – Phuong Trach 堤坝 – 红河堤坝 (406) – Vong La – 北升龙工业园区

123路巴士 :Yen Nghia Hong Duong (Thanh Oai)

Yen Nghia Station – 6号国道 – Dike road through Dong Mai Ward (Ha Dong) – Cao Vien Commune, Thanh Cao, Thanh Mai, Kim Bai Center (Thanh Oai District) – 国道21B – Hong Duong (Next to Hong Duong Commune)卫生站)

124路巴士 :Yen Nghia巴士站Kim Bai镇

Yen Nghia 汽车站 – 6 号国道 – Chuc So​​n 镇堤道(途经 Thuy Huong、Lam Dien、Hoang Dieu、Thuong Vuc、Van Vo、(Chuong My);Phuong Trung、Kim Thu 公社(Thanh Oai))-金白(金白镇综合部前)

125路巴士 :Thuong Tin巴士站Te Tieu巴士站

Thuong Tin 汽车站 – 1A 国道 – Thuong Tin 镇 – 427B 省道(经过 Van Phu、Hoa Binh、Hien Giang、Thanh Thuy 公社) – 429 省道(经过 Thanh Thuy、Thanh Van、Tan 公社) Uoc, Dan Hoa, Cao Duong, Xuan Duong, Vien An, Phuc Lam) – 419 省道(穿过 Phuc Lam, My Thanh, Bo Xuyen, An My, Hong Son, Duy Thanh, Xuy Xa, and Phu Luu Te。 ) – Te Tieu 汽车站

126路公交车 :Son Tay公交车站Trung Ha (Ba Vi)

Son Tay 火车站 – Chua Thong – Quang Trung 花园环岛 – La Thanh (Son Tay) – Le Loi (Son Tay) – Huu Hong De(通过 Phu Thinh、Duong Lam、Cam Thuong、Dong Quang、Chu Minh 等市镇) , Centre Tay Dang, Phu Chau, Phu Phuong, Chau Son, Tan Hong, Phu Cuong, Co Do, Phong Van, Thai Hoa) – Trung Ha。

146 路巴士:Hao Nam Lien Co Area Hao Nam

Hao Nam (Cat Linh 站) – Giang Vo – Nui Truc – Kim Ma – Lieu Giai – Doi Can – Grapefruit – Vo Chi Cong (Interlocking area) – Nguyen Hoang Ton – Lac Long Quan – Au Co – Nghi Tam – Yen Phu – Hang Than – Quan Thanh – Hang Cot – Hang Luoc – Cha Ca – Hang Can – Luong Van Can – Le Thai To – Trang Thi – Dien Bien Phu – Tran Phu – Son Tay – Kim Ma(金马 PTA 大楼内)- 江Vo – Hao Nam(吉灵站)

巴士路线编号 BRT01 : Yen Nghia bus station Kim Ma

Yen Nghia巴士站(Yen Nghia bus station square)- 6号公路- Ba La – Quang Trung(河东)- Le Trong Tan – To Huu – Le Van Luong – Lang Ha – Giang Vo – Giang Van Minh – Kim Ma (No 1 金马)。

巴士路线编号 CNG01 : My Dinh bus station Son Tay bus station

My Dinh 汽车站 – Pham Hung – Me Tri – Chau Van Liem – Thang Long Boulevard (collector road) – Phuong Cach – 省道 421B – 省道 420 – 省道 419 – 国道 32 – Chua Thong (Son Tay) – Son泰巴士站

巴士路线 CNG02:Yen Nghia巴士站⇄Dang Xa市区

Yen Nghia 汽车站 – Quang Trung(河东) – Le Trong Tan(河东​​) – Phuc La、Van Phu – Cau Buu – Thanh Liet – Cau Dau – Nghiem Xuan Yem – Nguyen Huu Tho – Giai Phong – Giap 巴士站 Bat – Giai Phong – Kim Dong – Tan Mai – Tam Trinh – Minh Khai – Vinh Tuy Bridge – Dam Quang Trung – Chu Huy Man – Tran Danh Tuyen – Sai Dong – Nguyen Duc Thuan – Dang Xa 市区 – DX2 内路 – 内环当夏市区道路(穿过CT9B、D3、D13、D10楼)-当夏市区(当夏市区CT3房对面)

CNG03路公交 :中央热带病中心医院时代城

中央热带病医院第二校区 – 北升龙工业园 – 黄沙 – Phuong Trach – 路 6 公里 – Nhat Tan 桥 – Vo Chi Cong – Buoi(To Lich 河上的下路) – Doi Can – Lieu Giai – Kim Ma – Nguyen Thai Hoc – Le Duan – Tran Hung Dao – Ba Trieu – Tran Khat Chan – Vo Thi Sau – Thanh Nhan – Kim Nguu – Mai Dong Bridge – Minh Khai – Times City Urban Area(Vinmec 医院)

巴士路线编号 CNG04 : Kim Lu Nam Thang Long

Kim Lu(在内排桥旁-下龙、朔山)- Luong Phuc 堤坝- 16 号公路(穿过春阳、春奇、富寿公社)- 3 号国道- 23 号国道- Van Tri – Hoang 路Sa – 在开放点掉头 – Hoang Sa – Phuong Trach 街 – 6公里路(Vinh Ngoc) – 通往升龙桥的路 – 北升龙工业园B门 – 升龙桥 – Pham Van Dong – 掉头在OCT3市区Handivesco – Pham Van Dong – Do Nhuan – Nam Thang Long对面的开放点(Do Nhuan街上的巴士停车位,Hoa Binh公园门旁边)

巴士路线编号 CNG05 : Cau Giay Tam Hiep

Cau Giay(Cau Giay 停车场) – Cau Giay(上路) – Cau Giay 中转站(夏季在河内动物园围栏前) – Cau Giay – Lang 街 – Nga Tu So 路口 – Nguyen Trai – Nguyen Xien – Nghiem Xuan Yem – Thanh Liet – Buu 桥 – Phan Trong Tue – 190 巷 Phan Trong Tue – 通往 Tam Hiep 的路 – Tam Hiep 公社人民委员会(Dinh Cung 足球场前,Tam Hiep 公社,Thanh Tri)。

CNG06号巴士路线 :Nhon Tho An

Nhon(非巴士换乘点)- Dien Bridge – Tay Tuu – Ky Vu – Chau Dai – Tan Hoi – 穿过 Dan Phuong 体育中心的道路 – 32 号公路 – Nguyen Thai Hoc (Dan Phuong) – 417 号公路 – Huu Hong 堤防 – 道路到 Tho An – Tho An 渡轮码头(Tho An 渡轮,Tho An 公社,Dan Phuong 区)。

巴士路线编号 CNG07 : Yen Nghia 巴士站 Hoai Duc

Yen Nghia – Quang Trung (Ha Dong) 汽车站 – 6 号国道 – Mai Linh 桥 – Bien Giang – Phuong Bai – Tram 塔 – 419 号公路 – Hundred Gian 塔 – 419 街 – Quoc Oai 镇 – Hoang Xa pass 桥 – 沿路Sunny Garden 市区 – Tuan Chau Ecopark 内部道路 – Chua Thay 遗迹区环路 – 421B 路 – Song Phuong 堤坝 – 422 号路 – Son Dong 路口 – 422 号公路 – 32 号公路 – Hoai Duc(公交车站)Hoai Duc)

202路公交车 :河内海阳

Gia Lam – Ngo Gia Kham – Ngoc Lam – Nguyen Van Cu – Chui Bridge – Nguyen Van Linh – Nhu Quynh – Ban – Pho Noi – Goi shop – Hoang Long junction – Machine Su 路口 – Le Thanh Nghi – Thong Nhat – Bach Dang – Tran Hung Dao – Hong Quang – Hai Duong BX。

203路公交车 :河内北江

Giap Bat – Giai Phong – Kim Dong – Giai Phong – Phap Van – Nguyen Khoai – Tran Khanh Du – Tran Quang Khai – Tran Nhat Duat – Nguyen Van Cu – Chui Bridge – Ngo Gia Tu – Cau Duong – Ha Huy Tap – Yen Vien – Doc La – Tu Son – Lim – Bac Ninh town – Thi Cau – Tam Floor – Cho Neh – Hong Thai – Bac Giang city – Xuong Trach – Bac Giang BX

204路公交车 :河内北宁

Long Bien – Chuong Duong 桥 – Nguyen Van Cu – Nguyen Van Linh – 国道 5 – Phu Thi 4 路口 – 181 街 – Sui 街 – Keo – Kim Son – Keo Pagoda – Toan Thang 街(Hapro 工业园) – Duc Hiep – Xuan Lam – Ha Man – Chua Dau – Thanh Hoai (Thanh Khuong) – Tam A (Gia Dong) – Pho Kham (Gia Dong) – 何镇 (Thuan Thanh)。

205路公交车 :河内兴安

地下水站 – Phap Van – Nguyen Khoai – Tran Khanh Du – Tran Quang Khai(上堤) – Chuong Duong 桥 – Nguyen Van Cu – Nguyen Van Linh – 5 号国道 – Nhu Quynh – Pho Noi – 39 号公路 – Lieu Xa – Tan Lap – Yen My – Trung Hung – Minh Chau – Bo Thoi – Truong Xa – Luong Bang – Nguyen Van Linh (Hung Yen) – Hung Yen BX – 奠边 (Hung Yen) – Bai Say – Bank of Crescent Lake (Town town) )兴安)。

206路公交车 :河内Phu Ly

Giap Bat – Giai Phong – Ngoc Hoi – Van Dien – 1号国道 – Quan Ganh – Thuong Tin – Tia – Do Xa – Nghe – So – Phu Xuyen – Gaut – Cau Gie – Dong Van – Ba Da – Noi Thi Phu Ly – Phu Ly BX。

207路公交车 :河内云江

Giap Bat Giai Phong Phap Van Tam Trinh Minh Khai Vinh Tuy Nguyen Khoai dyke Tran Khanh Du Tran Quang Khai Tran Nhat Duat Nguyen Van Cu Nguyen Van Linh Phu Thi Kieu Ky Duong 179 Van Giang 镇

208路公交车 :Giap Bat bus station Hung Yen bus station

Giap Bat – Giai Phong – Kim Dong – Giai Phong – Ngoc Hoi – Phap Van – Yen So – Nguyen Tam Trinh – Minh Khai – Vinh Tuy – Nguyen Khoai – Tran Khanh Du – Tran Quang Khai – Chuong Duong Bridge – Nguyen Van Cu – Nguyen Van Linh – Nguyen Duc Thuan – 5号国道 – Ban – Khoai Chau – Duc Hop – 195号公路 – 兴安汽车站

209路公交车 :Trieu Duong 公交车站 Giap Bat 公交车站

Trieu Duong – 兴安市 – Hoa Mac 中心 – Dong Van – Cau Gie – Giap Bat BX

210路巴士 :嘉林巴士站协和巴士站

嘉林汽车站 – Nguyen Van Cu – Ha Huy Tap – Duong 桥 – Yen Vien – Tu Son 镇 – Dong Xuyen 桥 – 295 省道 – Hiep Hoa 汽车站

212路公交车 :My Dinh bus station Que Vo bus station

My Dinh 巴士站 – Pham Hung – Pham Van Dong – 升龙桥 – Vo Van Kiet 街 – 18 号国道 – Yen Phong 工业园 – 18 号国道 – 1 号国道 – Bo Son 桥 – Nguyen Trai 街 – Ly Thai To 街- Tran Hung Dao Street – Dai Phuc Bridge – 18号国道,终点为Que Vo Bus Station

213路公交车 :Binh An bus station ⇄ Yen Nghia bus station

平安汽车站(和平市)- 和平大桥 – Cu Chinh Lan 街 – An Duong Vuong 街 – Tran Hung Dao 街 – 和平中央汽车站 – Tran Hung Dao 街 – 6 号国道 – Industrial Park Luong Son Industrial Park – 6 号国道 – Xuan Mai – Chuc So​​n – Yen Nghia 汽车站

214路巴士 :Yen Nghia巴士站⇄Ha Nam巴士站

Yen Nghia – Quang Trung 汽车站 – 70 号公路 – 1A 国道 – 427 号公路 Thuong Tin – Phap Van 高速公路,Cau Turn – Voc Vong 交叉路口 – Nguyen Huu Tien – Dong Van – 1A 国道 – Le Hoan – Dinh Tien Hoang – Le Duan – Sick Bach Mai Institute CS2 – 哈南中央汽车站

E01路巴士 :My Dinh巴士站海洋公园市区

My Dinh汽车站-Pham Hung-Khuat Duy Tien-Nguyen Trai-Truong Chinh-Dai La-Minh Khai-Vinh Tuy bridge-Dam Quang Trung-Co Linh-379省道-Ly Thanh Tong-内路海洋市区公园(海洋-路52m-珊瑚-海洋公园市区(巴士站)

E02路巴士 :浩南海洋公园市区

Hao Nam(Cat Linh 站)- Hao Nam – 江文明 – Kim Ma – Nguyen Thai Hoc – Hoang Dieu – Phan Dinh Phung – Cua Bac – Yen Phu – Long Bien 中转站 – Tran Nhat Duat – Chuong Duong Bridge – Nguyen Van Cu – Ngo Gia Tu – Truong Lam – Doan Khue – Tran Danh Tuyen – Sai Dong – Nguyen Van Linh – Nguyen Duc Thuan – Ly Thanh Tong – 海洋公园市区内部道路(Bien Ho – Coral 8 – Hai Au 2) -海洋公园市区。

E03路公交车 :My Dinh Ocean Park Urban Area

My Dinh(Cau Dien Ward 医疗中心)- Nguyen Van Giap – Ham Nghi – Nguyen Hoang – Pham Hung – Tran Duy Hung – Nguyen Chi Thanh – Huynh Thuc Khang – Thai Ha – Chua Boc – Pham Ngoc Thach – Xa Dan – Pham Ngoc Thach – Dao Duy Anh – Dai Co Viet – Tran Khat Chan – Nguyen Khoai – Vinh Tuy Bridge – Co Linh – 省道379 – Ly Thanh Tong – 海洋公园市区内路 – Vinhomes海洋公园市区。

巴士路线 E05:Long Bien Smart City Urban Area

Long Bien(巴士专用街的停车点 – 从 Hang Than 到 Hoe Nhai 的路段)- Yen Phu – Long Bien 中转站 – Tran Nhat Duat – 在 Hang Khoai 街对面转弯 – Yen Phu – Thanh Nien – Thuy Khue – Van Cao – Lieu Giai – Dao Tan – Grapefruit(To Lich 河上的下路)- Cau Giay – Cau Giay – Cau Giay 中转站(上路) – Cau Giay – Xuan Thuy – Pham Hung – Boulevard Thang Long – 内路 Smart City Urban Area – Smart City Urban Area(Vincom Mega Mall 对面)。

巴士路线 E06:Giap Bat Bus Station ⇄ Smart City Urban Area

Giap Bat 巴士站 – Giai Phong – Kim Dong – Giai Phong – Hoang Liet – Nghiem Xuan Yem – Nguyen Xien – Nguyen Trai – Tran Phu (Ha Dong) – Quang Trung (Ha Dong) – Le Trong Tan (Ha Dong) – 省72号公路(Huu Hoa)-70号省道(Tay Mo)-Smart City市区内路-Smart City市区(Vincom Mega Mall对面)。

E07路公交车 :Long Bien Smart City Urban Area

Long Bien – Yen Phu – 过境点 Long Bien – Tran Nhat Duat – Nguyen Huu Huan – Ly Thai To – Ngo Quyen – Hai Ba Trung – Tho Nhuom – Dien Bien Phu – Tran Phu – Kim Ma – Lieu Giai – Nguyen Chi Thanh – Tran Duy Hung – 升龙大道 – 智慧城市市区

E08路公交车 :河内省时代城跨机构区

机构间区域 河内工业部 – Vo Chi Cong – Hoang Minh Thao – Xuan Tao – Nguyen Van Huyen – Nguyen Khanh Toan – Dao Tan – Kim Ma – Nguyen Thai Hoc – Ton Duc Thang – Xa Dan – Dao Duy Anh – 奖记者-黛拉-明凯-时代城市区

E09路公交车 :智慧城市区西湖水上乐园

智慧城市市区 – 升龙大道 – Khuat Duy Tien – Nguyen Trai – So Crossroads – Tay Son – Nguyen Luong Bang – 椰子市场 – Ton Duc Thang – Nguyen Thai Hoc – Hoang Dieu – Nguyen Bieu – Quan Thanh – Thanh Nien (West Lake) – Nghi Tam – Au Co – Lac Long Quan – Alley 612 Lac Long Quan – West Lake Water Park (近Sen Tay Ho餐厅)。

为何选择Vietnam-visa.com?

联系我们!

Fri Mar 05 2021, 10:18:06 (GMT+7)

扫一扫
微信公众号: vn876461188
关注我们公众号领取咨询
header header header