Title: Vietnam Visa for Albania Citizens

Cập nhật lần cuối: Jul 12, 2021

Do Albanian citizens need a visa to Vietnam?

Yes. All Albanian citizens need a visa to enter Vietnam, whether for a short stay or a long stay, for a holiday or a business trip.

Loại visa Tối đa ngày Trên ngày
Visa du lịch Được miễn Được miễn
Visa công tác Được miễn Được miễn

To visit Vietnam, travelers with Albania passports should meet the entry requirements:

  • Albania passport should be valid for at least 6 months following arrival date in Vietnam;
  • Albania passport has at least 2 blank pages.

How to Apply for Vietnam Visa for Albanian Citizens?

There are 02 ways to get a tourist/business visa for Albanians as follows:

  • Get visa at Vietnam embassy (pre-arranged visa)
  • Get a visa on arrival (pre-approved visa).

Now, let’s go on one by one.

1. Get visa at the embassy of Vietnam

In this way of visa application, the Albania passport holders will get the visa stamped on passports before departure for Vietnam. The visa issuing authority is the Vietnam Embassy/Consulate.

The issue for Albanians to get visa this way is that there is currently no embassy/consulate of Vietnam establish in Albania. As such, if they are in Albania, it is quite difficult for them to get a Vietnamese visa this way, and therefore they need to visit the embassy in nearby countries for visa application. See their list here.

If they are in a country with one of such offices, they can completely contact them for visa application.

The requirements, processing time and fees to get an embassy visa to Vietnam may vary by the embassy.

2. Get a visa on arrival

This way of visa application is ABSOLUTELY convenient for Albanian citizens traveling to Vietnam by air, as it requires no travel to the embassy/consulate of Vietnam abroad. The issuing authority in this case is the Vietnam Immigration Department.

With visa on arrival, their paperwork will be removed. They only need to have a mobile/laptop/desktop, etc. to complete the whole process of visa application.

Here come 3 simple steps to get a visa on arrival for Albanians:

1
Filling out the secure online application form, and make payment of service fee;
2
Receiving the visa approval letter by email, normally in 2 working days (for tourist visa) or 7 working days (for business visa);
3
Getting visa stamped upon arrival at Vietnam airport and pay for stamping fee there.

How much is Vietnam visa on arrival for Albanian citizens?

The visa on arrival fee is fixed at a visa stamping fee of US$25 or US$50 (for a single entry visa or a multiple entry visa valid for up to 3 months) PLUS (+) the service fee for visa approval letter which may vary depending on the type of visa, purpose of visit and number of applicants contain in the application.

See the table below for the exact Vietnam visa cost that you need to pay.

Bạn đang xem phí
Visa du lịch
Visa công tác
Loại visa 1 pax 2 pax Từ 3 khách trở lên Phí dán tem
1 tháng nhập cảnh một lần $21 $18.25 $17.25 $25
3 tháng nhập cảnh một lần $34 $30.25 $28.25 $25
1 tháng nhập cảnh nhiều lần $26 $23.25 $22.25 $50
3 tháng nhập cảnh nhiều lần $55 $52.25 $46.75 $50
Loại visa 1 pax 2 pax Từ 3 khách trở lên Phí dán tem
1 tháng nhập cảnh một lần $119 $114 $108 $25
3 tháng nhập cảnh một lần $140 $133 $126 $25
1 tháng nhập cảnh nhiều lần $119 $114 $108 $50
3 tháng nhập cảnh nhiều lần $146 $139 $135 $50
6 tháng nhập cảnh nhiều lần $361 $344 $333 $95

Đơn vị: USD/pax

Phí dịch vụ nói trên áp dụng với thời gian xử lý công văn thông thường là 2 ngày làm việc. Nếu bạn muốn làm visa khẩn, bạn cần thanh toán thêm:
  • 10 USD/người để nhận công văn trong 1 ngày làm việc;
  • 25 USD/người nếu muốn nhận công văn trong 4 giờ làm việc
  • 50 USD/người nếu muốn nhận công văn trong 2 giờ làm việc.
Phí dịch vụ nói trên áp dụng với thời gian xử lý công văn thông thường là 7 ngày làm việc. Nếu bạn muốn làm visa khẩn, bạn cần thanh toán thêm:
  • 30 USD/người để nhận công văn trong vòng 3 ngày làm việc;
  • 50 USD/người để nhận công văn trong vòng 2 ngày làm việc;

Câu hỏi thường gặp

Yes. We can help you get a tourist visa on arrival to Vietnam for Albanians with the following options for visa types:

·         1 month single entry visa;

·         3 month single entry visa;

·         1 month multiple entry visa; and

·         3 months multiple entry visa.

To get it, you do not need to submit any document, but an online application form for visa approval letter and then finally get visa stamped upon arrival at Vietnam airport.

Tại sao chọn Vietnam-visa?

Liên hệ!

Fri Mar 05 2021, 10:18:06 (GMT+7)

Bạn đã sẵn sàng!

Điền đầy đủ thông tin vào tờ khai xin visa trực tuyến đơn giản và bảo mật của chúng tôi ngay bây giờ để không còn phải lo lắng về visa Việt nam. Toàn bộ quy trình chỉ mất chưa đến 5 phút!

Nộp Đơn Online