Hanh Pham

Hanh Pham

Working in the aspect of immigration and visa since 2010, Hanh Pham provides a great and reliable source of Vietnam immigration rules and advice. For her, updating the foreigners to and in Vietnam of the latest information is the most important task in her work.

Posts from Hanh Pham

Lý lịch tư pháp là gì? Thủ tục làm lý lịch tư pháp mới nhất

Lý lịch tư pháp là gì? Thủ tục làm lý lịch tư pháp mới nhất

Sep 28, 2020

Continue reading
Điều kiện, hồ sơ và Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Điều kiện, hồ sơ và Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Sep 23, 2020

Giấy phép lao động được cấp cho một số đối tượng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Tìm hiểu chi tiết đối tượng, điều kiện, hồ sơ và thủ xụ xin giấy phép lao động tại đây.

Continue reading
Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 khác nhau như thế nào?

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 khác nhau như thế nào?

Sep 21, 2020

Continue reading
Hướng dẫn Tra cứu lý lịch tư pháp trực tuyến mới nhất

Hướng dẫn Tra cứu lý lịch tư pháp trực tuyến mới nhất

Sep 21, 2020

Bạn hoàn toàn có thể tra cứu lý lịch tư pháp trực tuyến đơn giản và dễ dàng với 5 bước hướng dẫn trong bài viết này và sửa thông tin sai nếu có.

Continue reading
Hướng dẫn làm lý lịch tư pháp trực tuyến online

Hướng dẫn làm lý lịch tư pháp trực tuyến online

Sep 16, 2020

Bài viết cung cấp đầy đủ thông tin về ưu nhược điểm của hình thức đăng ký lý lịch tư pháp online cũng như hướng dẫn khai lý lịch tư pháp trực tuyến.

Continue reading
Đối tượng, Hồ sơ & Thủ tục làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Đối tượng, Hồ sơ & Thủ tục làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Sep 14, 2020

Hướng dẫn chi tiết về điều kiện, hồ sơ, thủ tục làm thẻ tạm trú thời hạn lên tới 10 năm cho 14 đối tượng người nước ngoài tại Việt Nam.

Continue reading