• Home
  • Kiểm tra trạng thái visa

Kiểm tra trang thái đơn xin visa Việt Nam

Cập nhật lần cuối: Jun 14, 2021

Vui lòng nhập email và số hộ chiếu mà bạn điền trong đơn xin cấp thị thực.

Câu hỏi thường gặp

Có. Bạn chỉ cần nhập địa chỉ email bạn đăng ký khi nộp đơn xin visa và số hộ chiếu của một người trong nhóm.

Có thể có 2 khả năng xảy ra, đó là:

  • Bạn không nộp đơn xin visa nhập cảnh sân bay Việt Nam qua Vietnam-visa.com.
  • Email hoặc số hộ chiếu bạn nhập không khớp với email hoặc số hộ chiếu bạn điền trong đơn xin visa qua chúng tôi. Vui lòng kiểm tra lại.

Contact us!

Fri Mar 05 2021, 10:18:06 (GMT+7)