• Home
  • Vienam-visa's Blog

Vienam-visa’s Blog

Bài viết gần đây

Đối tượng, Hồ sơ & Thủ tục làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài
Đối tượng, Hồ sơ & Thủ tục làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Hướng dẫn chi tiết về điều kiện, hồ sơ, thủ tục làm thẻ tạm trú thời hạn lên tới 10 năm cho 14 đối tượng người nước ngoài tại Việt Nam.

Điều kiện, hồ sơ và Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam
Điều kiện, hồ sơ và Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Giấy phép lao động được cấp cho một số đối tượng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Tìm hiểu chi tiết đối tượng, điều kiện, hồ sơ và thủ xụ xin giấy phép lao động tại đây.