LOOK FOR THE NEAREST VIETNAM EMBASSY IN YOUR LOCATION

I am currently staying in ,

Vietnam Embassy in South Korea functions as a bridge between the Vietnamese Government and its counterpart in South Korea. It is also the place where South Korea citizens and residents can visit to apply for a visa to Vietnam.

EMBASSY OF VIETNAM IN Seoul, South Korea

28-58, Samcheong-dong, Jongno-ku, Seoul, Korea 110-230
+82-2-7392065 | +82-116652065
(822) +82-2-7392064
vndsq@yahoo.com | dsqvnhq@mofa.gov.vn

If you are South Korea citizen or resident and want to apply for a visa to Vietnam, you can do it by either of the following ways:

Frequently asked questions

In case I get a visa approval letter online, do I need to inform it to the Vietnam embassy in South Korea?

No. The visa approval letter is the document to get Vietnam visa on arrival. It has nothing to work with the Vietnam embassy. When you get the letter, you only need to print it out and prepare other items as guided to pick up full visa upon your arrival at Vietnam international airport.

Can I apply for Vietnam visa via Vietnam embassy in Seoul even I’m not citizen of South Korea?

You CAN apply for Vietnam visa at Vietnam embassy in Seoul, South Korea. But before you go, we recommend you check your Vietnam visa requirement to save your money in case you do not need one.

Có cách nào khác để xin visa Việt Nam ngoài việc nộp đơn xin visa tại Đại Sứ Quán Việt Nam tại Seoul, Hàn Quốc không?

Có. Ngoài cách nộp đơn xin visa tại Đại Sứ Quán Việt Nam, bạn có thể xin visa theo một cách thuận tiện hơn, đó là visa Việt Nam cấp tại sân bay

Với loại visa này, quý khách chỉ cần nộp đơn xin online, nhận Công văn chấp thuận visa (Cấp bởi Cục xuất nhập cảnh Việt Nam) qua email và cuối cùng dán tem visa lên hộ chiếu gốc tại sân bay Việt Nam. 

Có cách nào khác để xin visa Việt Nam ngoài việc nộp đơn xin visa tại Đại Sứ Quán Việt Nam tại Seoul, Hàn Quốc không?

Có. Ngoài việc nộp đơn xin visa tại Đại Sứ Quán Việt Nam tại Seoul, Hàn Quốc, bạn có thể nộp đơn xin visa Việt Nam cấp tại sân bay với quy trình vô cùng tiện lợi và đơn giản. 

Để kiểm tra yêu cầu về visa Việt Nam, vui lòng chọn Quốc tịch của bạn tại đầu trang hoặc gửi thông tin của bạn tới email support@vietnam-visa.com để biết thêm chi tiết.

Do South Koreans need Vietnam visa to visit Vietnam?

Please be kindly informed that at the moment, all South Korean citizens do not need a Visa for Vietnam if all of the 3 following conditions are met:
  • Their stay in Vietnam is no more than 15 days;
  • Their passport is valid for at least 6 months following their intended date of departure from Vietnam; and
  • Their arrival date does not fall within 30 days from exit date of their last stay in Vietnam with visa exemption.
Otherwise, a visa is required for UK citizens to enter Vietnam.